Engelsiz Bilişim - Bilişimle Engelleri Kaldırıyoruz…

BİLTEVT’2020 : ULUSLARARASI ENGELSİZ BİLİŞİM 2020 KONGRESİ

BİLTEVT’2020

“Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım”

ULUSLARARASI ENGELSİZ BİLİŞİM 2020 KONGRESİ

17-19 Eylül 2020 – Manisa

http://engelsizbilisim.org/kongre2020/

“Uluslararası Engelsiz Bilişim 2020 Kongresi”, 17-19 Eylül 2020’de, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonuyla ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğiyle Manisa- Anemon Otel’de düzenlenecektir. Kongre sekreteryası Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Sekreteryası) tarafından yürütülecektir.

Uluslararası Engelsiz Bilişim 2020 Kongresi” 2020 yılı partner ülke Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti olmuştur.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Temsilciler Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin sekretaryasını yaptığı Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu temsilciler kurulu toplantısı 10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ev sahipliğinde Tavşanlı Göbel Termal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantının açılışına katılan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa AYDIN temcilciler ile tanışarak engelsiz bilişim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan KALAÇ başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Ankara Temsilcilerinden Berat Çelik, Olgun Yılmaz, Emre Taşgın ve İbrahim Elibal, İstanbul Temsilcilerinden Levent Karlıdağ, Gönül Moroğlu, Duygu Kayaman, Yusuf Andiç, Serhat Erönal ve Yeşim Erönal, İzmir Temsilcilerinden Yeşim Zorlu, Konya Temsilcileri Yusuf Uzun ve İsmet Çavdar, Bilecik Temsilcisi Hale Uçuş, Manisa Temsilcisi Doğan Zorlu katıldılar.
Evsahipliği yapan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi adına toplantıyı organize eden Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Ali Osman Altınay ile birlikte Engelsiz Bilişim Platformunun farklı illerden gelen 18 temsilcisinin katıldığı toplantıda engelsiz bilişim çalışmalarının mevcut durumu ve bundan sonra neler yapacağı tartışıldı.

Toplantıda alınan bazı kararlar:

 • Bu sene sekizincisi düzenlenecek olan BİLTEVT2020: Uluslar arası Engelsiz Bilişim 2020 Kongresi’nin 10-12 Eylül 2020’de Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi, kongre kurumsal işbirliği çalışmaları ve kurulların oluşturulmasına başlanılması,
 • Kongre hazırlıkları için görev dağılımı yapılarak görev alanların bu yönde çalışmalara başlaması,
 • BTE Derneği Başkanı Burcu Yılmaz ve İşaret Dili Tercümanları Derneği Başkanı Banu Şahin’in Ankara temsilcileri arasına, MOSB Bilgi İşlem Sorumlusu Doğan Zorlu’nun Manisa temsilcileri arasına katılması,
 • Türkiye genelinde farklı illerde eş zamanlı olarak özel eğitim öğretmenlerine yönelik “Algoritma ve Kodlamaya Giriş” eğitimleri düzenlenmesi,
 • Aşağıdaki çalışma guruplarının kurulması ve bu gurupların ön çalışma yaparak 2 ay içerisinde bir rapor hazırlaması:
  • Platformun kurumsal yapısının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere bir Kurumsal Dönüşüm Çalışma gurubu ,
  • Platformun erişilebilirlik alanındaki yol haritasını belirlemek, bu yönde çalışmalar yapmak, platformun düzenlediği etkinliklerin ve web sayfasının erişilebilirliğini sağlayacak Erişilebilirlik Çalışma Gurubu,
  • Proje Çalışma Gurubu ,
  • Etkinlik Etkileşim Çalışma Grubu ,
  • Platform Sosyal Medya ve Tanıtım Grubu,
  • Öğrenci Projeleri Çalışma Gurubu.

Toplantıya katılanlar aynı zamanda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi kampüsü ve Engelsiz Üniversite birimini gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Engelsiz Bilişim 2019 Kitabı

ENGELSİZ BİLİŞİM 2019
Editörler;
Prof. Dr. Vahap TECİM; Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan KALAÇ; Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Basım Yeri;
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi Müdürlüğü
ISBN : 978-975-8628-79-7
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları Yayın No: 035

Kitabın tamamına ulaşmak için (pdf)

ENGELSİZ BİLİŞİM 2019 KİTAP BÖLÜMLERİ

 • Türkiye’de Engelsiz Bilişim Çalışmaları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Dr.Oğr.Uyesi Mustafa Ozhan KALAC, Murat KILINC
 • Endüstri 4.0 Engelliler İçin Fırsat Mı Tehdit Mi?, Prof.Dr. Vahap TECİM
 • Engelsiz Akıllı Ulaşım Uygulaması, Fırat HAKVERDİ, Dr.Oğr.Uyesi Yusuf UZUN
 • Özel Eğitim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Yardımcı Teknolojilere
 • Yönelik Tutumları, Doc. Dr. Ummuhan AVCI, Dr. Ayşe KULA
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Okul Öncesi Öğrencilerine İletişim Becerilerinin Öğretiminde Video İle Model Olma Yönteminin Etkililiği, Ezgi PEKEL, Hayati CAVUŞ, F. Lemis Onkol BEKTAŞ
 • Beyin Sinyal Kontrolü İle Engelsiz Bir Yaşam, Dr.Oğr.Uyesi Yusuf UZUN, Mustafa Erkam ABUL
 • Disleksi Bireyler İçin Eğitim Platformu, Furkan DOĞU, Dr.Oğr.Uyesi Emin BORANDAĞ, Dr.Oğr.Uyesi Onder ŞAHİNASLAN
 • Yükseköğretimde Yer Alan Engelli Öğrencilerin Sayısal Analizi ve Bilişim Teknolojileri Kullanımı, Araş.Gor. İlknur YARDIMCI COŞKUN, Araş.Gor. Ahmet DURMUŞ,Dr.Oğr.Uyesi Murşide OZGELDİ
 • İşitme Engelli Öğrencilerin Robotik Kodlama Becerilerinin İncelenmesi, Yasin VURGUN, Mustafa TARI, Tevfik AKCAN, Yavuz Selim TAŞPINAR
 • Engellilere Yönelik Geliştirilmiş Akıllı Sistemler, Dr.Oğr.Uyesi Yusuf UZUN
 • Herkes İçin Evrensel Tasarım Neden Önemlidir?, Prof.Dr. Vahap TECİM

“7. KKTC Engelsiz Bilişim Günleri” Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

7. KKTC Engelsiz Bilişim Günleri, KKTC Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu işbirliği ile Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde YDU İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Bu yıl yedincisi düzenlenen etkinlik kapsamında düzenlenen oturumlarda Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde engellilere yönelik yürütülen bilişim teknolojileri ve hizmetleri alanında yapılan mevcut çalışmalar, yasal düzenlemeler, başarılı örnekler ve sorunlar anlatıldı. Daha önce düzenlenen KKTC Engelsiz Bilişim Günleri kurumları arasında bir çok konuda işbirliği sağlanmış, ortak çalışmalar yapılmış ve KKTC’de engellilere yönelik yasal mevzuat ve uygulamaların hayata geçmesinin önü açılmıştı. Bu yıl düzenlenen etkinlik ile yine tecrübe paylaşımı ve ileriye dönük işbirliğinin gelişmesi yönünde önemli adımlar atıldı. Özellikle “Sağırların, İşitme VE Görme Engellilerin Yayın Hizmetlerine Erişimi”, “Web Erişilebilirliği” ve “Özel Eğitimde Teknoloji Kullanımı” konularında KKTC’de yakın zamanda yeni çalışmaların hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

7. KKTC Engelsiz Bilişim Günleri’nin açılışına, Başbakan Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan S.Günsel, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve eşi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör yardımcıları, Başbakanlık Engelli Hizmetler Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit, Yakın Doğu Üniversitesi Centre of Excellence Başkanı Prof.Dr. Nedime Serakıncı, Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Prof.Dr. Fahriye Altınay, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan Kalaç, Türkiye’den gelen ilgili kurum müdürleri, dekanlar, öğretim elemanları, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Açılışta sırasıyla, Başbakanlık Engelli Hizmetler Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve Başbakan Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Prof.Şanlıdağ; “Çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz”

Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, KKTC Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu, KKTC Engelsiz Bilişim Platformu ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu işbirliği ile KKTC 7. Engelsiz Bilişim Günlerini birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Prof.Şanlıdağ; “Bizler, Üniversite mensupları olarak, Engelli kardeşlerimizin bilişim ve teknoloji hizmetlerinden yararlanarak sosyal hayatlarına, kamu kurum hizmetlerinden yararlanmalarına, eğitimlerine ve bilgiye erişimlerini artırmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz. 7. Engelsiz Bilişim Sempozyumunda bizzat aramızda bulunarak engelli kardeşlerimize gönülden destek veren başta Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’a, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’a , Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın’a, ayrıca, KKTC Engelsiz Bilişim Sempozyumunu 7 yıldır aralıksız düzenleyen başta Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Başkanı öğretim üyesi Dr.Mustafa Özhan Kalaç’a, KKTC Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit’e,Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Prof.Dr .Fahriye Altınay’a, Engelli Hakları İzleme Komite Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay’a ve Türkiyemizden gelerek Sempozyuma destek veren kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri temsilcilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunar, başarılı bir sempozyum geçirilmesi inancımla hepinizi saygıyla selamlarım.” dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof.  Dr. Ahmet Ataç; “Yakın Doğu Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi’nin her zaman yanında”

Prof.  Dr. Ahmet Ataç’da bilimin ışığında insanı odak noktasını alan insanlık  tarihinde de medeni tarihinde de  insanlığı merkezini almış bir ecdadın torunu olarak bilginin bu alanda insanlığa, topluma nasıl yarar sağlayacağı bunu nasıl aktive edilebileceği bütün farkındalıkların oluşturulduğu bir üniversite  olma yolunda adım adım ilerlediklerini, bununla beraber Manisa Celal Bayar Üniversitesi engelsiz bir dünyanın temelini atan bir insanla bu alanda farkındalık oluşturmasında imkan tanımak adına teknolojiyi bu süreçte kullanabilen bir üniversite olduklarını ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin her zaman yanında olduğunu vurgulayarak teşekkürlerini iletti. Ayrıca Ataç, KKTC Başbakanı, protokol üyeleri ve katılımcıları Eylül 2020’de Manisa’da gerçekleştirilecek “Biltevt2020: Uluslar arası Engelsiz Bilişim 2020 Kongresi’ne davet etti.

Başbakan Ersin Tatar; “Engelli yaşama herkes adaydır. Sorumluluk bilinci içerisinde herkes birbirine yardımcı olmalıdır”

Başbakan Ersin Tatar ise, Bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde adı üstünde ‘Türk Cumhuriyeti’  bu önemli coğrafyada kendi insanlarımıza sahip çıkarken devletimiz halka hizmet ederken elbette ki engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, eşitlik temelinde bir vatandaş olarak bizlerle birlikte bu ekonomik mücadelede onları kazanabilmek için, onları ayırmamak için, onlara sahip çıkmak adına çeşitli çalışmalar çeşitli etkinlikler çeşitli mesajlar ve günün sonunda insan olmanın gereği ile bu zihniyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Konuşmaların ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal Başbakan Ersin Tatar’a günün anlamına ilişkin birer hediye takdim ettiler.

Açılıştan sonra yöneticiliğini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Dr. Mustafa Özhan KALAÇ’ın yaptığı “Türkiye’de Engelsiz Bilişim Çalışmaları” konulu panelde AÇSHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkan V. Dr. Deniz Çağlayan GÜMÜŞ, RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkan Yrd. Feyza GİZLİGİDER, Microsoft Türkiye Duygu KAYAMAN, , Engelsiz Bilişim Platformu Uzman Psikolojik Danışman İbrahim ELİBAL konuşmacı olarak yer aldılar.

Etkinliğin ikinci gününde Özel Eğitim Öğretmeni Berat Çelik ve BTE Derneği Başkanı Burcu Yılmaz tarafından 35 özel eğitim öğretmenine “Kodlama Eğitimi” etkinliği gerçekleştirildi.

KKTC Engelsiz Bilişim Günleri 2019

KKTC Engelsiz Bilişim Günleri

Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, KKTC Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu, KKTC Engelsiz Bilişim Platformu ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu işbirliği ile gerçekleştirilecek olan etkinliğimize katılımınız bizi onurlandıracaktır.

TÜRKİYE ENGELSİZ BİLİŞİM PLATFORMU ÇALIŞMALARINA “YILIN ÖRNEK SORUMLULUK PROJESİ ÖDÜLÜ”

Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği EYUDER tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen 10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR) X 07- 10 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya Mirada Del MAR Hotelde gerçekleştirildi.

EYFOR X kapsamında düzenlenen “Altın Meşale Ödülleri Gala Gecesi” nde, Manisa Celal Bayar Üniversitesinin Sekreteryasının yürüttüğü ‘Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu’ çalışmalarından dolayı koordinatörümüz Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan Kalaç’a “Yılın Örnek Sorumluluk Projesi’ ödülü verildi.

Platformun 2011 yılında kuruluşunda aktif rol oynayan ve platformun 8 yıldır koordinatörlük görevini yürüten Kalaç törende yapmış olduğu konuşmada “Bu anlamlı ve güzel ödül için öncelikle bizi bu ödüle layık gören tüm EYUDER ailesine, mensubu olmaktan gurur duyduğum Manisa Celal Bayar Üniversitesi ailesine ve birlikte büyük bir aile olduğumuz tüm platform üye ve destekçilerine sonsuz teşekkür ederim.” dedi.

BİLTEVT19: Uluslararası Engelsiz Bilişim 2019 Kongresi Gerçekleştirildi

Kurumlar arası işbirliği ile düzenlenen, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesinin sekretaryasını yaptığı “Uluslararası Engelsiz Bilişim 2019 Kongresi” ile “Engelsiz Bilişim 2019 Ödül Töreni”, 11-13 Eylül 2019 tarihlerinde Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kongre kapsamında ‘‘Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım’ teması altında çalışmaları paylaşıldı ve engellilerin bilişime daha kolay erişmesi için yazılım uzmanlarına çağrı yapıldı.  Continue reading

Davetiye: BİLTEVT19 ULUSLARARASI ENGELSİZ BİLİŞİM 2019 KONGRESİ

BİLTEVT’19

“Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım”

ULUSLARARASI ENGELSİZ BİLİŞİM 2019 KONGRESİ

11-13 Eylül 2019- Maltepe/İstanbul

“Kurumlararası işbirliğiyle Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleyecek olduğumuz Uluslararası Engelsiz Bilişim 2019 Kongresi Açılışı ve Engelsiz Bilişim 2019 Ödül Töreni’ni onurlandırmanızı dileriz.”

Prof. Dr. Şahin KARASAR
Maltepe Üniversitesi Rektörü


Prof. Dr. Ahmet ATAÇ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü

 

Kongre Açılışı ve Ödül Töreni 11 Eylül 2019, Saat:14:00

Yer: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Marma Hotel İstanbul Asia
Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İSTANBUL
Lütfen Kayıt Yaptırınız: Kayıt Formu

BİLTEVT19: Uluslaarası Engelsiz Bilişim Kongresi

Kongre Duyuru Görseli

BİLTEVT’19

“Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım”

ULUSLARARASI ENGELSİZ BİLİŞİM 2019 KONGRESİ

11-13 Eylül 2019

http://engelsizbilisim.org/kongre2019/

“Uluslararası Engelsiz Bilişim 2019 Kongresi”, 11-13 Eylül 2019 tarihlerinde, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonuyla ve Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenecektir. Kongre sekretaryası Maltepe Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Sekretaryası)  tarafından ortaklaşa yürütülecektir.

Uluslararası Engelsiz Bilişim 2019 Kongresi” 2019 yılı partner ülke Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti olmuştur.

Kongre sürecinde kurumsal veya bireysel olarak her türlü öneri, destek ve işbirliğine açığız. Bizimle irtibata [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu

Kongre sürecinde kurumsal veya bireysel olarak her türlü öneri, destek ve işbirliğine açığız. Bizimle irtibata [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Not: Bildiri Özeti ve Oturum Teklifi Gönderimi son tarihleri sizlerden gelen talep üzerine 28 Haziran 2019 tarihine uzatılmıştır.

ÖNEMLİ TARİHLER
10 Mayıs 2019 Kongre Kesin Duyurusu
28 Haziran 2019 Bildiri Özetleri Gönderimi Son Tarihi
28 Haziran 2019 Özel Oturum Teklifi Gönderimi Son Tarihi
10 Temmuz 2019 Bildiri Özetleri Değerlendirme Sonuçlarının İlanı
15 Ağustos 2019 Bildiri Tam Metin Gönderimi Son Tarihi
20 Ağustos 2019 Kongreye Kesin Programının İlanı
Eylül 2019 Kongre

TEMALAR 
Akıllı Şehirler – Bilişim Teknolojilerinde Erişilebilirlik – Elektronik Haberleşmede Engelsiz Erişim Çalışmaları – Eğitimde Bilişim Teknolojileri – İstihdam ve Bilişim – Mobil Öğrenme – Uzaktan Öğrenme – Engelli ve Medya – e-devlet Uygulamaları – Hayatı Kolaylaştıran Yazılımlar – Başarı Hikayeleri – Dünya ve Avrupa Birliği Uygulamaları – Üniversiteler ve Bilişim – İnovasyon ve Girişimcilik – Görme Engelliler ve Bilişim – İşitme Engelliler ve Bilişim – Otizm ve Bilişim – Özel Eğitimde Bilişim

2019 Yılı Planlanan Faaliyetler

Yeni Yıl MesajıNİCE YILLARA

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu olarak 2019 yılının başta Türkiye olmak üzere tüm dünya insanlığına sağlık, mutluluk ve barış getirmesini dileriz.

ENGELSİZ BİR DÜNYA, BİLİŞİMLE HAYAL DEĞİL…

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu

2019 Yılı Planlanan Faaliyetler

 • Engelsiz Bilişim Raporu’nun ilgili kurumlara takdimi
 • Farklı illerde Özel Eğitim Öğretmenlerine Yönelik Kodlama Eğitimleri (Bu konuda sizler kendi ilinizde yapılacak etkinliğin düzenlenmesinde bize katkı sağlayabilirsiniz)
 • Erişilebilir Ders Materyali Hazırlama Eğitimi (İstanbul-Ankara- İzmir)
 • Farklı İl ve Üniversitelerde Engelsiz Bilişim Günü Konferansları
 • Engelsiz Bilişim Ödülleri 2019 (Eylül)
 • Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi 2019 (Eylül 2019)
 • Engelsiz Yaşam Fuarı – Engelsiz Bilişim Günleri 2019 (Aralık 2019)
 • KKTC 7. Engelsiz Bilişim Günleri –(Aralık 2019)

Sizlerde bu platformun bir parçası olabilir ve Engelsiz Bir Türkiye, Engelsiz Bir Dünya için, bilişimle engelleri kaldırmaya katkı sağlayabilirsiniz.

Platformumuz ile işbirliği yapmak, gerçekleştirilen faaliyetlerden haberdar olmak veya duyurularımızı takip etmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Tanışma Formu