Engelsiz Bilişim - Bilişimle Engelleri Kaldırıyoruz…

BİLTEVT’16: ULUSLARARASI ENGELSİZ BİLİŞİM 2016 KONGRESİ

kongreduyuru2016

BİLTEVT’16
“BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE EVRENSEL TASARIM”
ULUSLARARASI ENGELSİZ BİLİŞİM 2016 KONGRESİ
www.engelsizbilisim.org/kongre2016

“Uluslararası Engelsiz Bilişim 2016 Kongresi”, 21-23 Eylül 2016 tarihlerinde, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonuyla ve Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğiyle Manisa’da düzenlenecektir. Kongre sekreteryası Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Sekreteryası) tarafından yürütülecektir.

Önemli Tarihler
20 Haziran 2016 Bildiri Özetleri Gönderimi Son Tarihi
30 Haziran 2016 Bildiri Özetleri Değerlendirme Sonuçlarının İlanı
20 Haziran 2016 Özel Oturum Teklifi Gönderimi Son Tarihi
10 Ağustos 2016 Bildiri Tam Metni Gönderimi son Tarihi
30 Ağustos 2016 Kongreye Kesin Programının İlanı

TEMALAR
Akıllı Şehirler – Bilişim Teknolojilerinde Erişebilirlik – Elektronik Haberleşmede Engelsiz Erişim Çalışmaları – Eğitimde Bilişim Teknolojileri – İstihdam ve Bilişim – Mobil Öğrenme – Uzaktan Öğrenme – Engelli ve Medya – e- devlet Uygulamaları -FATİH Projesi – Hayatı Kolaylaştıran Yazılımlar – Başarı Hikayeleri – Dünya ve Avrupa Birliği Uygulamaları – Üniversiteler ve Bilişim – İnovasyon ve Girişimcilik – Görme Engelliler ve Bilişim – İşitme Engelliler ve Bilişim – Otizm ve Bilişim – Özel Eğitimde Bilişim

Category: Genel