Engelsiz Bilişim Çalıştayı ve TRT Eğlence Pazarı'nda Duyurusu

TRT "Eğlence Pazarı" Programından "Engelsiz Bilişim 2011" Haberi

Neden Engelsiz Bilişim 2011 Sempozyumu?

Türkiye tarafından imzalanan, toplam 50 maddeden oluşan ve taraf olan devletlere, engellilere karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve onların yaşam standartlarını yükseltmek gibi yükümlülükler getiren BM Engelli Hakları sözleşmesinde: “Fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye, sağlık ve eğitim hizmetlerine, bilgiye ve iletişime erişimin engellilerin tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerden tam yararlanmasını sağlamadaki öneminin kabul edileceği” maddesi yer almaktadır. Bu kapsamda en önemli unsurlardan biriside hiç şüphesiz ki internet ve bilişim teknolojileridir.

Türkiye’deki 36.5 milyon internet kullanıcıları içerisinde engelli nüfus önemli bir yere sahiptir. Bilgisayar teknolojileri ve internet, günümüz insanının, bilgi ve iletişim ihtiyaçlarına, daha kolay, daha hızlı ve daha ekonomik çözümler bulabilmesini sağlamaktadır. Bu imkanlardan, engelli kişilerin de yararlanabilmesi ve bilişimle engellerin kaldırılması için, verilen hizmetlerde bazı düzenlemeler yapılması, yeni bilişim teknolojileri geliştirilmesi ve yaygınlaşması gerekmektedir. Başta devlet kurumları olmak üzere üniversitelerimiz ve sivil toplum örgütlerinin bu alanda önemli çalışmaları vardır.

Bu çalışmaların daha yaygın hale gelebilmesi ve olumlu sonuçlar alınabilmesi için başta üniversitelerimiz olmak üzere, tüm kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve bu alanda hizmet üreten firmalar başta olmak üzere herkesin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve ortak bir eylem planı oluşturularak hareket edilmesi gerekmektedir.

Umarız "Engelsiz Bilişim 2011 Sempozyumu" ile bu yönde önemli bir adım atılabilecektir.

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi
Hayat Engel Tanımaz Filmi
Türk İşaret Dili