ENGELSİZ BİLİŞİM 2011

25-27 MAYIS 2011

 Celal Bayar Üniversitesi
Süleyman Demirel Kültür Merkezi
MANİSA

 Neden Engelsiz Bilişim 2011 Sempozyumu?

Türkiye tarafından imzalanan, toplam 50 maddeden oluşan ve taraf olan devletlere, engellilere karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve onların yaşam standartlarını yükseltmek gibi yükümlülükler getiren BM Engelli Hakları sözleşmesinde: “Fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye, sağlık ve eğitim hizmetlerine, bilgiye ve iletişime erişimin engellilerin tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerden tam yararlanmasını sağlamadaki öneminin kabul edileceği” maddesi yer almaktadır. Bu kapsamda en önemli unsurlardan biriside hiç şüphesiz ki internet ve bilişim teknolojileridir.

Türkiye’deki 36.5 milyon internet kullanıcıları içerisinde engelli nüfus önemli bir yere sahiptir. Bilgisayar teknolojileri ve internet, günümüz insanının, bilgi ve iletişim ihtiyaçlarına, daha kolay, daha hızlı ve daha ekonomik çözümler bulabilmesini sağlamaktadır. Bu imkanlardan, engelli kişilerin de yararlanabilmesi ve bilişimle engellerin kaldırılması için, verilen hizmetlerde bazı düzenlemeler yapılması, yeni bilişim teknolojileri geliştirilmesi ve yaygınlaşması gerekmektedir. Başta devlet kurumları olmak üzere üniversitelerimiz ve sivil toplum örgütlerinin bu alanda önemli çalışmaları vardır.

Bu çalışmaların daha yaygın hale gelebilmesi ve olumlu sonuçlar alınabilmesi için başta üniversitelerimiz olmak üzere, tüm kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve bu alanda hizmet üreten firmalar başta olmak üzere herkesin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve ortak bir eylem planı oluşturularak hareket edilmesi gerekmektedir.

Umarız "Engelsiz Bilişim 2011 Sempozyumu" ile bu yönde önemli bir adım atılabilecektir.

ENGELSİZ BİLİŞİM 2011 SEMPOZYUMU HAKKINDA

25-27 Mayıs 2011 tarihleri arasında Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğiyle Manisa’da düzenlenecek olan “Engelsiz Bilişim 2011 Sempozyumu”na, Türkiye genelinden, üniversitelerin engelli birimleri ve bilişim alanında çalışan akademisyenler, sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ve bilişim firmalarından yoğun katılım beklenmektedir.

Sempozyum, kurumların, akademisyenlerin, araştırmacıların yapmış oldukları çalışmaları ve tecrübeleri birbirleriyle paylaşmaları, bu alanda faaliyet gösteren firmaların hedefledikleri kitleye ulaşmaları, mevcut durumun ve sorunların tartışılması ve engellilere yönelik bilişim hizmetleri alanında ortak bir eylem planının ortaya çıkabilmesi bakımından büyük öneme sahiptir.

DÜZENLEYEN KURUMLAR

·         Manisa Valiliği

·         Celal Bayar Üniversitesi

·         Manisa Belediyesi

·         Başbakanlık Özürlüler İdaresi Daire Başkanlığı

·         Dünya Engelliler Vakfı

·         İnternet Teknolojileri Derneği - INETD

·         Tüm İnternet Evleri Derneği - TİEV

·         Manisa Bilişim

Paneller

Düzenlenecek panellerle gerek Dünya'da gerekse Türkiye'de engellilere yönelik bilişim hizmetlerinin genel durumu ve sorunlar uzman kişilerce tartışılacaktır. Bu sayede mevcut durumun ve sorunların tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

Seminerler

Düzenlenecek seminerlerle kurumlar ve bireyler arasında bilgi ve tecrübe aktarımının sağlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda üniversitelerin, bilişim firmalarının ve sivil toplum örgütlerinin mevcut uygulamaların ve teknolojik yeniliklerin tanıtılması amaçlanmaktadır.

Çalıştay

Düzenlenecek Engelsiz Bilişim çalıştayıyla, katılımcıların konuyu tartışması ve bu alanda bundan sonra neler yapılabileceği konusunda ortak bir eylem planının çıkarılması hedeflenmektedir.