Engelsiz Bilişim - Bilişimle Engelleri Kaldırıyoruz…

Engelsiz Bilişim 2011 Sempozyumu Sonuç Raporu

25-27 Mayıs 2011

Celal Bayar Üniversitesi

Süleyman Demirel Kültür Merkezi – MANİSA

  Neden Engelsiz Bilişim 2011 Sempozyumu?

Türkiye tarafından imzalanan, toplam 50 maddeden oluşan ve taraf olan devletlere, engellilere karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve onların yaşam standartlarını yükseltmek gibi yükümlülükler getiren BM Engelli Hakları sözleşmesinde: “Fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye, sağlık ve eğitim hizmetlerine, bilgiye ve iletişime erişimin engellilerin tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerden tam yararlanmasını sağlamadaki öneminin kabul edileceği” maddesi yer almaktadır. Bu kapsamda en önemli unsurlardan biriside hiç şüphesiz ki internet ve bilişim teknolojileridir.

Türkiye’deki 36.5 milyon internet kullanıcıları içerisinde engelli nüfus önemli bir yere sahiptir. Bilgisayar teknolojileri ve internet, günümüz insanının, bilgi ve iletişim ihtiyaçlarına, daha kolay, daha hızlı ve daha ekonomik çözümler bulabilmesini sağlamaktadır. Bu imkanlardan, engelli kişilerin de yararlanabilmesi ve bilişimle engellerin kaldırılması için, verilen hizmetlerde bazı düzenlemeler yapılması, yeni bilişim teknolojileri geliştirilmesi ve yaygınlaşması gerekmektedir. Başta devlet kurumları olmak üzere üniversitelerimiz ve sivil toplum örgütlerinin bu alanda önemli çalışmaları vardır.

Bu çalışmaların daha yaygın hale gelebilmesi ve olumlu sonuçlar alınabilmesi için başta üniversitelerimiz olmak üzere, tüm kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve bu alanda hizmet üreten firmalar başta olmak üzere herkesin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve ortak bir eylem planı oluşturularak hareket edilmesi gerekmektedir.

“Engelsiz Bilişim 2011 Sempozyumu” bu yönde önemli bir adım olmuştur.

  DÜZENLEYEN KURUMLAR

 • Manisa Valiliği
 • Celal Bayar Üniversitesi
 • Manisa Belediyesi
 • Başbakanlık Özürlüler İdaresi Daire Başkanlığı
 • Dünya Engelliler Vakfı
 • İnternet Teknolojileri Derneği – INETD
 • Tüm İnternet Evleri Derneği – TİEV
 • Manisa Bilişim

SPONSOR ve DESTEK

Teknoloji  Bilgilendirme Platformu

 DÜZENLEME KURULU

Celalettin GÜVENÇ – (Onursal Eş Başkan)
     (Manisa Valisi)
Prof. Dr. Mehmet PAKDEMİRLİ – (Onursal Eş Başkan)
    
(Celal Bayar Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Ali ÇELİK

     (Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
    (Celal Bayar Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Komisyonu Başkanı)
Necdet ÖZTÜRK
     (Dünya Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yrd- Genel Sekreter)
Doç. Dr. Mustafa AKGÜL -inet-tr
    (Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fak. Bilg. Müh. Öğretim Üyesi)
Prof.Dr. Ayşegül Güzel ATAMAN
    (
YÖK Özürlü Öğrenci Komisyonu Üyesi
   
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
    Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Fatoş SUBAŞIOĞLU
    (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi
     Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Yusuf K.KEMALOĞLU
    (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD Odyoloji BD Başkanı)
Abdülkadir ANAÇ
  
 (Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı
    Özürlülük Araştırmaları ve İstatistik Dairesi Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Ceyhun ARAZ
    (Celal Bayar Üniversitesi Bilişim Teknolojilerinden Sorumlu Rektör Danışmanı)
Yrd.Doç. Dr. Ayşegül ALAYBEYOĞLU
   (CBÜ Müh. Fak. Bilgisayar Müh. Bölüm Başkanı)
Dr. Bülent Gürsel EMİROĞLU
     (Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)
Yusuf ANDİÇ
     (TİEV Tüm İnternet Evleri Derneği Genel Başkanı)
Fikret KAVZAK
    (TBD İzmir Şube Başkanı)
Ali Rıza KELEŞ
    (Alternatif Bilişim Derneği Başkanı)
Öğr. Gör. Mustafa Özhan KALAÇ
     (Manisa Bilişim Koordinatörü- TİEV İnternet Birliği Koms. Bşk)
     (CBÜ Bilişim Projeleri ve Etkinlikleri Komisyonu Başkanı)
Okan DEDEOĞLU

         (Dedeoğlu Bilgi İşlem
        İzto 45.Meslek Komitesi Üyesi – TBD Genel Kurul Delegesi
        Bilişim Hukuku Kurultayı Yürütme Kurulu Üyesi-Pazarlama Uzmanı –İşletme
        Mühendisi)

 

 YÜRÜTME KURULU

Yrd. Doç. Dr. Ceyhun ARAZ
    (Celal Bayar Üniversitesi Bilişim Teknolojilerinden Sorumlu Rektör Danışmanı)
Yrd.Doç. Dr. Ayşegül ALAYBEYOĞLU
   (CBÜ Müh. Fak. Bilgisayar Müh. Bölüm Başkanı )
Öğr. Gör. Mustafa Özhan KALAÇ
     (Manisa Bilişim Koordinatörü- TİEV İnternet Birliği Koms. Bşk)
     (CBÜ Bilişim Projeleri ve Etkinlikleri Komisyonu Başkanı)
Dr. Bülent Gürsel EMİROĞLU
     (Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)
Yusuf ANDİÇ
     (TİEV Tüm İnternet Evleri Derneği Genel Başkanı)
Fikret KAVZAK
    (TBD İzmir Şube Başkanı)
Kerem MAZI

     (Dünya Engelliler Vakfı)
 Okan DEDEOĞLU
     (Dedeoğlu Bilgi İşlem
     İzto 45.Meslek Komitesi Üyesi – TBD Genel Kurul Delegesi
     Bilişim Hukuku Kurultayı Yürütme Kurulu Üyesi-Pazarlama Uzmanı -İşletme Mühendisi)
Mustafa UĞURTAN
    (CBÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı)
Ayhan BİLİR
   (CBÜ SKS Daire Başkanı )
Zeynep SÜLEK
  (CBÜ Basın Koordinatörü)
Kemal ÇAMLIOĞLU
   (CBÜ Özürlü Öğrenci Birimi Sorumlusu)
Gülten UÇAN
  (CBÜ Hastanesi Halkla İlişkiler)
Pelin ÖZTÜRK
   (CBÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)
Seda GÖRMEZ
   (CBÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)
Gönül BOZKAPLAN
   (CBÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)

SEMPOZYUM SEKRETARYASI

 Öğr. Gör. Mustafa Özhan KALAÇ
     (Manisa Bilişim Koordinatörü- TİEV İnternet Birliği Koms. Bşk)
     (CBÜ Bilişim Projeleri ve Etkinlikleri Komisyonu Başkanı)

 

25 Mayıs 2011   10:00  AÇILIŞ KONUŞMALARI

Manisa Valiliği, Celal Bayar Üniversitesi,  Manisa Belediyesi, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Daire Başkanlığı, Dünya Engelliler Vakfı, İnternet Teknolojileri Derneği – INETD, Tüm İnternet Evleri Derneği TİEV ve Manisa Bilişim’in işbirliği ile düzenlenen “Engelsiz Bilişim 2011 Sempozyumu” açılış töreni, Vali Yardımcısı Osman EKŞİ, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli, Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Çelik, Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Araz, Manisa Bilişim Koordinatörü- TİEV İnternet Birliği Kom. Bşk  Öğr. Gör. Mustafa Özhan Kalaç, öğretim üyeleri ve çok sayıda izleyicinin katılımıyla Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

 

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan CBÜ Rektör Yardımcısı  Prof. Dr. Ali Çelik “BM Engelli Hakları Sözleşmesinde; “Taraf Devletler, engellilerin bağımsız yaşamalarının ve toplumun tüm alanlarına tam katılımının sağlanmasını ve engellilerin diğerleriyle eşit bir şekilde fiziksel çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojisi ve sistemi dahil bilgiye ve iletişime, hem kırsal hem de kentsel bölgelerde halka açık olan veya halka sunulan diğer tesislere ve hizmetlere erişiminin sağlanması için uygun tedbirleri almalıdır. Bu tedbirler erişime yönelik engellerin tespitini ve ortadan kaldırılmasını da içermelidir” denilmektedir. Bu kapsamda en önemli unsurlardan birisi de hiç şüphesiz ki internet ve bilişim teknolojileridir.

 Bilgisayar teknolojileri ve internet, günümüz insanının, bilgi ve iletişim ihtiyaçlarına, daha kolay, daha hızlı ve daha ekonomik çözümler bulmasını sağlamaktadır. Bu imkanlardan engelli kişilerin de yararlanabilmesi ve bilişimle engellerin kaldırılması için verilen hizmetlerde bazı düzenlemeler yapılması, yeni bilişim teknolojileri geliştirilmesi ve yaygınlaşması gerekmektedir. Başta devlet kurumları olmak üzere üniversitelerimiz ve sivil toplum örgütlerinin bu alanda önemli çalışmaları vardır. Bu çalışmaların daha yaygın hale gelebilmesi ve olumlu sonuçlar alınabilmesi için başta üniversitelerimiz olmak üzere; tüm kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve bu alanda hizmet üreten birimler olmak üzere herkesin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve ortak bir eylem planı oluşturularak hareket edilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

 Sempozyum Düzenleme Komitesi başkanı Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Çelik’e Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli tarafından teşekkür plaketi sunuldu.

 Vali Yardımcısı Osman Ekşi, “Toplumun bütününü ilgilendiren bir sorun olan engellilikle ilgili ilk defa gerçekleştirilen bir çalışmada bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Toplum vücut gibidir. Bir organımızın rahatsızlığı bütün vücudu etkilediği gibi, bir bireyin rahatsızlığı da toplumun bütününü etkiler. Engelli bireylerimizin toplumda ve sosyal hayatta daha fazla yer alabilmeleri için çalışıyoruz. Sorunun temelinde farkındalık eksikliği olduğunu düşünüyorum. Bireyler, kurum ve kuruluşlar bu farkındalığın farkına varırlarsa sorun ortadan kalkacak ve engelsiz bir dünyada daha yüksek standartlarda yaşayacağız. Bu sempozyumun engelsiz bir dünya için bir nebze de olsa başarılı olacağına inanıyorum” dedi.

 

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Manisa Altı Nokta Körler Derneği Temsilcisi Hatice Akhacca Önder yaptığı konuşmada, “Böyle bir konuyu ele alarak, engellilerin varlığını hatırlattıkları için başta Celal Bayar Üniversitesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Günümüzde engellilerle ilgili sorunlar hâlâ devam etmektedir. Bugün burada, bu çalışmayı ve emeği gördükten sonra, gelecekte her şeyin daha da iyi olacağına inanıyorum” dedi.

 Açılış konuşmalarının ardından yeteneğiyle gelecek vadeden, arkadaşlarının “O bizim Ray Charles’mız” dedikleri görme engelli Batuhan Kil tarafından Piyano Dinletisi sunuldu.

 Dinleti sonunda Batuhan Kil’e ve öğretmeni Zehra Cingöz’e Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Mehmet Pakdemirli tarafından plaket ve teşekkür belgesi sunuldu.

 Özürlüler ve Bilişim Paneli

 25 Mayıs 2011 saat 10:00 da “Özürlüler ve Bilişim” konulu panel düzenlendi. Başkanlığını Teknoloji Bilgilendirme Platformu İletişim Koordinatörü Murat Büke’nin yaptığı panele Başbakanlık Özürlüler İdaresi Daire Başkanı Abdülkadir Anaç, YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Üyesi Prof.Dr.Ali Ekrem Özkul, Manisa Altı Nokta Körler Derneği Yöneticisi Hatice Akhacca Önder, Türkiye İnternet Evleri Derneği Başkanı Yusuf Andiç konuşmacı olarak katıldılar.

 

Panel Başkanı Murat Bükepanelistlere söz vermeden önce, güvenli internet çalışmalarından kısaca bahsederek engelli bireylerinde bilişim hizmetlerinden yararlanılırken güvenlik açısından şu hususlara dikkat etmesi gerektiğini vurguladı: “İnternetinizi paylaşmayın, Güvenliğiniz için İnternet bağlantınızı şifrelemeyi unutmayın, Bilgisayarınızın güvenliğini ihmal etmeyin, Sistem güncelleştirmelerini yapabilmek için mutlaka lisanslı programlar kullanın, E-posta yolu ile gelen teklif ve talepleri dikkatli inceleyin, Hizmet aldığınız kuruluşların ek güvenlik önlemlerini (mobil imza, sanal kart vb.) kullanın” 

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Daire Başkanı Abdülkadir Anaç, “Bir üniversite olarak ilk kez böyle bir konuya odaklandığınız için teşekkür ederim. Özürlüler konusunda toplumun ciddi duyarsızlığı var. Bu çalışmalarla farkındalık sağlamaya çalışıyoruz. Özürlülerin en büyük sorunu eğitim ve istihdam. Bu konuda da çalışmalar devam ediyor. 2005 yılında çıkan Özürlüler Yasası’nın 15. Maddesine göre “Özürlü öğrenciler, diğer öğrencilerle aynı şartlarda eğitim alma hakkına sahiptir” O günden bugüne özürlüler ile ilgili dönüşüm ve gelişim yaşanmaktadır. Standartların her geçen gün daha üst seviyeye gelmesi için çabalıyoruz” diye konuştu.

 YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul “Bilgisayar teknolojilerinin eğitimde kullanılması ve yaygınlaşması için çalışmalar yapıyorum. Teknolojinin eğitimde yaygınlaşması; kapasitenin, kalitenin ve verimliliğin artması açısından önemlidir. Üniversitelerin bu noktada önemli rol oynamaları gerekiyor. Engelli öğrenciler için her alanda fiziki şartları oluşturmak gerek. Bunun yapılabilmesi için ilk yapılacak iş üniversitelerdeki özürlü öğrenci tespitinin yapılmasıdır. Bilgi teknolojileri, bu tespitlerin yapılıp, veri tabanının hazırlanması için büyük katkılar sağlayacaktır” dedi.

  Türkiye İnternet Evleri Derneği Başkanı Yusuf Andiç, “Engelli insanların normal hayatta karşılaştıkları sıkıntılar bilinir. Fakat bunlara çözümler getirmek çok fazla gündeme gelmez. Bu noktada bu sempozyumu hazırlayan herkese teşekkür ediyorum. Bugün iyiyiz ama yarın engelli olmayacağımızı bilemeyiz. Bu yüzden de hepimiz bunun için çalışmalıyız” dedi.

 Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Manisa Altı Nokta Körler Derneği Temsilcisi Hatice Akhacca Önder yaptığı konuşmayla bilişim hizmetleri öncesindeki engellilerin durumuyla bilişim hizmetlerinden sonra ki durum arasında karşılaştırmalarda bulundu.

 Panel sonunda konuşmacılara plaketleri Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Çelik tarafından takdim edildi.

Farklı Yaklaşımlar Paneli

25 Mayıs 2011 saat 14:00 da “Farklı Yaklaşımlar” konulu panel düzenlendi. Panele YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Üyesi ve Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL başkanlık etti.

 Panelde “Kaldırımdan İnternete Özürlü Bireylerin Bilgiye Erişimi” konulu bir konuşma yapan Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı yöneticisi Abdulkadir Anaç “Toplumsal yaşam içerisindeki imkân ve hizmetlere ulaşmanın bir bireyin en temel hakkıdır. Herkesin evinden rahatça çıkabilmesi, kaldırımda çok rahat bir şekilde hareket edebilmesi, toplu taşım araçlarına binebilmesi, araçlardan rahatça inebilmesi, alışveriş binalarına, üniversiteye, hastaneye, kaymakamlığa, belediyeye çok rahat bir şekilde girip çıkmasını istemekteyiz. Aynı durum bilişim hizmetleri içinde geçerlidir. İnternet ortamında erişilebilirlik özürlü bireyler için oldukça önemlidir.” dedi.

Panele katılan KMT Bilişim Teknolojileri Proje İletişim Koordinatörü Serap Bozkurt “Bilişim Destekli Engelli Uzaktan Eğitim Çözümleri/ 2008-2013/Rusya Uygulama Örneği” konu başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir. Serap Bozkurt konuşmasında, 2003 yilinda Moskova Sehir yonetimi tarafindan baslatilan, 2008-2013 yillari arasi icin ise Devlet Programi olarak ele alinan okula gidemeyecek durumdaki engelli çocukların ve ailelerin uzaktan egitim ile meslek ve beceri sahibi olmalari amaçlanan bir programın Türkiye modelini ve bu alanda yapılan hazırlıkları anlatmıştır. Serap “Rusyada yürütülen proje Apple, Assistiveware firmalari ve 7 Federal Bolge yonetimi tarafindan yapılmaktadır. Program kapsamı genişletilerek su ana kadar 40,000 kisi internet üzerinden egitim programina dahil edilmistir. Benzer bir projeyi Türkiye’de de gerçekleştirmek için çalışmaların devam ettiğini ” belirtmiştir.

Panelde “Üniversitelerde Görme Engelliler İçin Bilişim” konulu bir konuşma yapan Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Dr. Bülent Gürsel Emiroğlu, görme engelli öğrenciler açısında bilişim hizmetlerinin ne derece büyük öneme sahip olduğunu ve bu alanda mevcut çalışmaları anlatmıştır. Gürsel’in doktora tezi olarak üniversite öğrencilerine yönelik yapmış olduğu web çalışmaları oldukça ilgi görmüş, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine yönelik benzer bir uygulamanın geliştirilmesi fikri panelde gündeme gelmiştir.

TC. Milli Prodüktivite Merkezi’nde verimlilik uzmanı olarak görev yapmakta olan Rıdvan Mercan yapmış olduğu konuşmada “Engelli Ortamı Yapı Taşları” konusunu ele almış ve özellikle üniversitelerdeki yapı taşlarının neler olduğu üzerine yapılmış olan çalışmayı aktarmıştır. Mercan konuşmasında “Engellilere yönelik yapılacak çalışmalarda yapı taşlarının doğru belirlenmesi ve bu yönde çalışılması oldukça önemlidir” demiştir.

 Panel sonunda konuşmacılara Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul tarafından teşekkür plaketleri takdim edilmiştir.

Özürlülerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Erişimi Paneli

26 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirilen “Özürlülerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Erişimi” panelinde oturum başkanlığını TC. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı – Daire Başkanı Abdulkadir Anaç gerçekleştirmiştir.

 Panelde “Otizm ve Bilişim” konulu bir sunum gerçekleştiren Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Alev Girli otizmli bireylerin eğitiminde izlenmesi gereken yolları ve bunda bilişimin önemine değinmiştir.

  Girli, şu önerilerde bulunmuştur: “Kaynaştırma eğitiminde ilköğretimi bitiren çocuklar, meslek liseleri bilgisayar bölümlerinde eğitimlerini devam ettirebilirler ve bilişim sektöründe yardımcı eleman olarak çalışabilirler. Asperger Sendromlu çocuklar yüksek öğrenimlerini bilgisayar alanında yapabilirler. Bu amaçla özel eğitim sürecinde yardımcı teknoloji olarak bilgisayar kullanımının yanısıra özel eğitim programında “bilişim dersleri” ile hazırlık çalışmaları yapılması önerilebilir” 

Kendiside bir otistik çocuk annesi olan Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneğinden Yeşim Zorlu “Otistik Çocukların Eğitiminde Yardımcı Teknik Olarak Bilgisayarın Kullanımı” konulu bir sunum gerçekleştirmiştir. Zorlu sunumunda kızı Beril ile birlikte gerçekleştirmiş oldukları bilgisayar uygulamalarından da örnekler vermiştir.

 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi BÖTE Bölümü öğretim üyesi Dr Özlem Çakır “Özürlü Bireylerin Bilgi ve İletişim Teknolojisinin Kullanımının Artırılmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Yaklaşımı” konulu bir sunum gerçekleştirmiştir. Konuşmasında BM engellilere yönelik olarak almış olduğu tavsiye kararlarına da yer veren Çakır “BM tavsiye kararlarına göre, Hükümetler, yerel dillerde konuşma sentezi gibi destek teknolojilerinin yerelleştirilmesi ve Ücretsiz ve Açık Kaynaklı Yazılımların hazırlanması da dahil olmak üzere düşük maliyetli ve maliyetsiz erişilebilir BİT ve Destek Teknolojilerine yönelik Araştırma ve Geliştirme çalışmalarını her seviyede desteklemeli ve gerekli görülen hallerde bu çalışmaları bizzat yürütmeli veya yürütülmesini sağlamalıdır.” dedi. 

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Eren Sarı, “Otistik Çocuklara Bilgisayar Programlarının Öğretilmesinde İzlenen Yöntemler” konusunda sunum gerçekleştirmiştir. Sarı konuşmasında “Bilgisayar kullanımı, özel eğitime gereksinim duyan çocukların, özellikle otizmli çocukların eğitiminde, iletişiminde, yaratıcılığını geliştirilmesinde,  boş zamanlarını değerlendirilmesinde ve çalıştırılmasında esnek ve  kullanışlı fırsatlar sağlar.” diye belirtmiştir. Kendisinin bu alanda yaşamış olduğu tecrübelerden de örnekler veren Sarı otistik çocukların eğitiminde bilgisayar kullanımının önemine vurgu yapmıştır.

 Panelde bilgisayar mühendisi Özlem Eroğlu, Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen ve başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Özlem Uçar’ın yaptığı “Özel Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Bireyler İçin Bilgisayar Destekli Eğitim Araçları Geliştirilmesi” projesi hakkında bilgilendirmede bulunmuştur. Eroğlu, özellikle okul öncesi eğitimine yönelik olarak geliştirilecek bir bilgisayar programıyla neler yapılabileceği konusunda bilgiler vererek bu amaçla geliştirmiş  oldukları programı tanıtmıştır.

 Özürlü Bireylerin Eğitimi Paneli

 Oturum Başkanlığını Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi  Yrd. Doç. Dr. Nuray ALTINTAŞ’ın yaptığı “Özürlü Bireylerin Eğitimi” paneli 26 Mayıs 2011 de gerçekleştirilmiştir.

 Panelde Trakya Üniversitesi’nden bilgisayar mühendisi Salim İmamoğlu “Bilisim Teknolojilerinin İsitme Engellilerin Eğitimine Etkisi” konulu bir sunum gerçekleştirmiştir. İmamoğlu sunumunda işitme engellilerin eğitimi ve bilişim teknolojileri konusunda yapılan çalışmalardan bahsettikten sonra Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Erdem Uçar başkanlığında yürütülen “ŞEHİT ÖĞRETMEN ADNAN TUNCA İŞİTME ENGELLİLER İLKÖĞRETİM OKULU UYGULAMASI” hakkında bilgiler vermiştir.

 Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde uzman olarak görevli Can Tezcan yaptığı sunumda “Bilisim Teknolojilerinin Zihinsel Engellilerin Eğitimine Etkisi” konusuna değinmiştir. Tezcan konuşmasında, Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Erdem Uçar  başkanlığında yürütülen uygulama projesini anlatarak bunun gerekçelerini şu şekilde belirtmiştir “eğitilebilir zihinsel engelliler için eğitim kurallarına uyularak web tabanlı bir uzaktan eğitim sistemi geliştirilebileceğine karar vererek çalışmalara başladık.”.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Bekir Sarı  panelde yaptığı konuşmasında “Görme Engellilerin internet ve Bilgisayar Eğitimi” konusuna yer vermiş ve bunun görme engelli bireyler açısından ne derece büyük öneme sahip olduğunu belirtmiştir.

“Devlet Kurumlarında Web Erişilebilirliği” konusunu ele alan ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevlisi Mustafa Dalcı, konuşmasında devlet kurumlarının web erişilebilirliği açısından mevcut durumunun yetersiz olduğunu belirterek “Kamu web siteleri, tarayıcı tipinden ve işletim sisteminden bağımsız olarak tüm kullanıcılara aynı işlevselliği sağlamak zorundadır” demiştir.

Panel sonunda  konuşmacılara plaketleri Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ALAYBYOĞLU tarafından verilmiştir.

Engelsiz Bilişim Çalıştayı

 “Engelsiz Bilişim 2011” 27 Mayıs 2011 tarihinde Başbakanlık Özürlüler Dairesi Başkanlığı’nda Daire Başkanı olan Abdulkadir Anaç, Celal Bayar Üniversitesi Bilişim Projeleri ve Etkinlikleri Komisyonu Başkanı Öğr. Gör. Mustafa Özhan KALAÇ başkanlığında gerçekleştirilen çalıştayla tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen çalıştayda aynı zamanda sempozyum genel olarak değerlendirilmiş ve sonuç bildirgesi hazırlanmıştır.

“Engelsiz Bilişim 2011” Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

 Manisa Valiliği, Celal Bayar Üniversitesi,  Manisa Belediyesi, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Daire Başkanlığı, Dünya Engelliler Vakfı, TBP (Teknoloji Bilgilendirme Platformu), İnternet Teknolojileri Derneği – INETD, Tüm İnternet Evleri Derneği TİEV ve Manisa Bilişim’in işbirliği ile düzenlenen “Engelsiz Bilişim 2011 Sempozyumu” sonucunda katılımcıların ortak düşüncesi olarak şu tavsiye kararları alınmıştır:

 

 • Başta devlet kurumları olmak üzere, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve firmaların engellilere yönelik bilişim teknolojileri ve hizmetleri alanında önemli çabaları vardır. Engelsiz Türkiye için bilişim teknolojileri ve hizmetlerindeki bu çabaların güçlendirilerek devam ettirilmesi ve kurumlar ve bireyler arasında işbirliklerinin geliştirilmesi gerektiği görüşüne varılmıştır.
 • Engellilere yönelik istatistiki verilerin sağlıklı hale getirilmesi ve bu amaçla ulusal ve tek bir engelli veri tabanının oluşturulması gerektiği ortaya konmuştur.
 • Engellilere yönelik bilişim teknolojileri ve hizmetlerinde yerli girişimlerin önemi vurgulanarak, başta üniversiteler olmak üzere yapılacak araştırma ve geliştirme çabalarının desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
 • Engelli bireylere yönelik bilişim hizmetlerinin yanı sıra bu bireylerin ailelerine yönelikte uzaktan eğitim, bilgilendirme konferansları gibi çalışmalara da gereksinim olduğu ve bu çalışmaların teşvik edilmesinin önemi belirtilmiştir.
 • Engelli bireylere yönelik güvenli internet konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasının önemi vurgulanmıştır.
 • Oluşturulacak bir komisyonla başta kamu web sayfaları olmak üzere internet hizmetlerinin erişilebilirlik açısından denetlenmesi ve teşvik edilmesi, öncelikle kamu kurumlarında bu hizmetlerin Temmuz 2012 ye kadar erişilebilirlik açısından uygun hale getirilmesi için çalışılması gerekliliği belirtilmiştir.