Bilim Kurulu

• Prof. Dr. Gonca TELLİ, Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• Prof. Dr. Vahap TECİM, Dokuz Eylül Üniversitesi YBS Bölümü
• Prof. Fatoş SUBAŞIOĞLU, Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
• Prof. Dr. Bülent YILMAZ, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
• Prof. Dr. Adile Aşkım KURT, Anadolu Üniversitesi BÖTE
• Prof. Zehra ALTINAY, Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC)
Prof. Fahriye ALTINAY, Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC)
Prof. Dr. Sacit ARSLANTEKİN, Ankara Üniversitesi BBY Bölümü
• Prof. Dr. Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI, Ankara Üniversitesi Sağlık Bil. Fakültesi Çocuk Gelişimi
Prof. Dr. Coşkun POLAT, Çankırı Karatekin Üniversitesi BBY Bölümü
Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN, Hacettepe Üniversitesi-Çocuk Gelişimi Bölümü
Prof. Dr. Banu ALTUNAY, Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü
Doç. Dr. Pervin BEZİRCİ, İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Doç. Dr. Pelin Piştav AKMEŞE, Ege Üniversitesi Engelsiz Ege Birimi Koordinatörü
• Doç. Dr. Hatice Nilay KAYHAN, Ege Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü
• Doç. Dr. Mustafa BAYTER, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi BBY Bölümü
• Doç. Dr. Mehmet Ali AKKAYA, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi BBY Bölümü
• Doç. Dr. Alpaslan KUZUCUOĞLU, İstanbul Medeniyet Üniversitesi BBY Bölümü
• Doç. Dr. Barış ÇUKURBAŞI, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan KALAÇ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
• Dr. Öğr. Üyesi Yusuf UZUN, Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
• Dr. Öğr. Üyesi Yahya ÇIKILI, Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü
• Dr. Öğr. Üyesi Berrin BALKAŞ YILMAZ, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
• Dr. Öğr. Üyesi LEYLA KANIK, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bl.
• Dr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ – ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri G. M. Erişilebilirlik Daire Bşk.
• Dr. Engin YILMAZ, Boğaziçi Üniversitesi
• Dr. Murat KILINÇ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi