Program

ERİŞİLEBİLİR KÜTÜPHANELER ÇALIŞTAYI

29 Kasım 2023

Saat 10:30 – 11:15   Açılış Töreni ve Konuşmaları

Saat 11:45 – 12:45   İyi Uygulama Örnekleri

Moderatör:   Dr.Öğr. Üyesi Mustafa Özhan KALAÇ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü

 • “Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Engellilere Yönelik Faaliyetler”
  Lütfü KILINÇ, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü Kütüphaneler Daire Başkanlığı
 • “Otizm Dostu Kütüphane Hizmetlerine İlişkin Paydaş Görüşleri”
  Prof. Dr. Yasemin ERGENEKON, Anadolu Üniversitesi, Nilay KAPTAN, Hacettepe Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi ESİN PEKTAŞ KARABEKİR, Anadolu Üniversitesi, Doç. Dr. Arif YILMAZ Unicef
 • Görme Engellilerde Dijital Tematik Kütüphane Örnekleri
  Ali Caner ALPASLAN, Oğuz AKKAYA, Eğitimde Görme Engelliler Derneği

Saat 14:00 – 15:15 Herkes İçin Erişilebilir Kütüphane Hizmetleri ve Kapsayıcı Yayıncılık (Yüz yüze)

Moderatör: Asuman AKDEMİR, KYGM Kütüphanecilik Standartları Daire Başkanı

 • Erişilebilir Halk Kütüphaneleri
  Mehmet BAŞARAN, KYGM Kütüphane Koordinasyon Birimi Sorumlusu
 • İşitme Engelliler İçin Video Kitap Uygulaması
  Belgüzar AKSOY GÜRER, Kütüphaneci-Sakarya Akyazı İlçe Halk Kütüphanesi
 • e-kitabım
  Mehtap ÇAYIRLI, KYGM Dijital Yayıncılık ve Ar-Ge Birimi Sorumlusu
 • Konuşan Kitaplık
  Büşra SALMAN, KYGM Kütüphaneci
 • Millî Kütüphane e-Uygulamalar
  Metehan SAMANCI, KYGM Kültür ve Turizm Uzmanı

Saat 15:30 – 16:30   İyi Uygulama Örnekleri

Moderatör:  Doç. Dr. Ahmet ALTAY – Bartın Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı

 • Mekanda Erişilebilirlik Örneği-Bartın Üniversitesi Kütüphanesi”
  Burak BEYGİRCİ, Bartın Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
 • “Kütüphanelerde Erişilebilirlik Örneği-Erzurum İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi” (Çevrim içi)
  Ahmet KARDAŞLAR, Erzurum İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi-Kütüphane Müdürü
  Muhammet COŞKUN, Erzurum İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi-Kütüphaneci
 • “Erişilebilirlik Düzenlemeleri Kapsamında İyi Uygulama Örneği: Niğde İl Halk Kütüphanesi Gezici Kütüphane Aracı” (Çevrim içi)
  İdil AYHAN, Niğde İl Halk Kütüphanesi-Kütüphaneci

Saat 17:00 – 18:00   “Erişilebilir Kütüphanelere Uluslararası Bir Bakış” (Çevrim içi)
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Lale Özdemir Şahin, Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi

 • Kerim TAHIROV -Azerbaycan Millî Kütüphanesi Başkanı- Azerbaycan
 • Doç. Dr. Kalina IVANOVA – Veliko Tarnovo Bölge Kütüphanesi Müdürü – Bulgaristan
 • Aleksandra ADZIC – Niş Halk Kütüphanesi Dijital Kütüphane ve Bilgi Teknolojileri Departmanı Yöneticisi, Sırbistan

30 Kasım 2023

Saat 10:30 – 12:30   Çalıştay Grup Çalışmaları (Yüz yüze ve çevrimiçi eş zamanlı)

Çevrimiçi 1 Çalıştay Grubu – 80 kişi (MS Teams)

Moderatör:
Dr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ – ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkanı

Raportörler:

 • İrem Duygu TOPTAN , ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkanlığı – Sosyal Çalışmacı
 • Seda ÜNAL, ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkanlığı – Memur

Çevrimiçi 2 Çalıştay Grubu 80 kişi (MS Teams)

Katılım Bağlantı Linki için tıklayınız.
Teams Toplantı ID: 329 583 797 171 
Teams Toplantı Şifresi: E3pLNU

Moderatör:
Dr. Öğr. Üyesi Tahir Mete ARTAR – Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Ana Bilim Dalı 

Raportör:

Mekânsal Erişilebilirlik Grubu – 12 Kişi (Yüz Yüze)

Moderatör: Doç. Dr Huriye ÇOLAKLAR, Bartın Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Raportörler:

 • Ali Osman ALTINAY, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
 • Ufuk ÇAKIR, Bartın Üniversitesi

Materyal Erişilebilirliği Grubu – 12 Kişi (Yüz Yüze)

Moderatör: Doç. Dr. Ahmet ALTAY – Bartın Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı

Raportörler:

 • Zeynep Gözde ŞEN – Bartın Üniversitesi

Dijital Erişilebilirlik Grubu – 12 kişi (Yüz Yüze)

Moderatör: Doç. Dr. Barış ÇUKURBAŞI, Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Raportörler:

 • Öğr. Gör. Dr. Murat KILINÇ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
 • Ahmet Can AYHAN, Bartın Üniversitesi

Genel Erişilebilirlik Grubu 12 kişi (Yüz Yüze)

Moderatör: Prof.Dr. Yasemin ERGENEKON, Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü

Raportörler:

 • Öğr. Görevlisi Nurbahar BORA, Bartın Üniversitesi
 • Merve CİNEL, Bartın Üniversitesi

Saat 14:00 – 15:30   Çalıştay Değerlendirme Toplantısı (Yüz yüze)

Saat 15:35 – 16:00   Çalıştay Sonuç Bildirisi ve Kapanışı
Engelsiz Bilişim Yotube Kanalı