Engelsiz Bilişim - Bilişimle Engelleri Kaldırıyoruz…

Hakkımızda

Toplam 50 maddeden oluşan ve taraf olan devletlere, engellilere karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve onların yaşam standartlarını yükseltmek gibi yükümlülükler getiren BM Engelli Hakları sözleşmesinde: “Fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye, sağlık ve eğitim hizmetlerine, bilgiye ve iletişime erişimin engellilerin tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerden tam yararlanmasını sağlamadaki öneminin kabul edileceği” maddesi yer almaktadır. Bu kapsamda en önemli unsurlardan birisi de hiç şüphesiz ki internet ve bilişim teknolojileridir.

Bilişim teknolojileri ve internet, günümüz insanının, bilgi ve iletişim ihtiyaçlarına, daha kolay, daha hızlı ve daha ekonomik çözümler bulabilmesini sağlamaktadır. Bu sayede engelli bireylerin sosyo-kültürel hayata, eğitime ve ekonomik hayata katılabilmeleri mümkün olabilmektedir.

Mevcut bilişim teknolojileri ve hizmetlerinden engelli kişilerin de yararlanabilmesi ve bilişimle engellerin kaldırılması için, verilen hizmetlerde bazı düzenlemeler yapılması, yeni bilişim teknolojileri geliştirilmesi ve yaygınlaşması gerekmektedir.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu, 2011 yılında başlatılan Engelsiz Bilişim çalışmaları ile, başta kamu kurumları olmak üzere kurumlar arası işbirliğinin gelişmesi ve farkındalık sağlanmasına çalışmaktadır. Bu amaçla gerçekleştirilen faaliyetler: Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongreleri, Engelsiz Bilişim Ödülleri, farklı organizasyon ve illerde Engelsiz Bilişim Toplantıları, Eğitim Seminerleri, web sayfası ve sosyal medya aracılığıyla farkındalık sağlayıcı ve bilgilendirici faaliyetler, hazırlanan raporlarla ilgili kurumların çalışmalarına katkı, gönüllü ekip tarafından teknoloji ve hizmetlerin yaygınlaşması ve örnek olması maksadıyla Ar-Ge faaliyetleri ve danışmanlık hizmetleri gerçekleştirilmektedir.

Platform,Türkiye genelinde konuyla ilgili başta devlet kurumları olmak üzere, üniversiteler, bilişim veya engelli alanında faaliyet gösteren STK lar, özel sektör ve bireysel anlamda bir çok kurum ve kişinin desteğini alarak çalışmalarına devam etmektedir.

Sizlerde bu platformun bir parçası olabilir ve Engelsiz Bir Türkiye, Engelsiz Bir Dünya için, bilişimle engelleri kaldırmaya katkı sağlayabilirsiniz.

Platform Kuruluş Aşaması:

25-27 Mayıs 2011 tarihlerinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Daire Başkanlığı, Dünya Engelliler Vakfı, Teknoloji Bilgilendirme Platformu, Tüm İnternet Evleri Derneği TİEV ve Manisa Bilişim’in işbirliği ile düzenlenen “Engelsiz Bilişim 2011 Sempozyumu”, Haziran 2011’de Dünya Engelliler Vakfı ev sahipliğiyle İstanbul’da düzenlenen “1.Engelsiz Bilişim Toplantısı” ve Ağustos 2011’de TTNET ev sahipliğiyle İstanbul’da düzenlenen “2. Engelsiz Bilişim Toplantısı” sonrasında “Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu” nun kuruluş çalışmalarına başlanması kararı alınmıştır. Platformun sekreteryası Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.