Engelsiz Bilişim - Bilişimle Engelleri Kaldırıyoruz…

“COVİD-19 Mücadelesi Kapsamında Uzaktan Eğitim Sürecinde Engelli Öğrencilerin Durumu Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Kitabı Yayınlandı

COVİD-19 Mücadelesi Kapsamında Uzaktan Eğitim Sürecinde Engelli Öğrencilerin Durumu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan KALAÇ
Prof. Dr. Gonca TELLİ
Arş. Gör. Yeşim ERONAL

2020 – MANİSA

ISBN: 978-975-8628-84-1

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları
Yayın No: 40

Kitaba Online Erişmek İçin Bağlantıya Tıklayınız

TEŞEKKÜR

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu adına hazırlanan kitabın bu alanda katkı yapmasını temenni eder, gerek engelsiz bilişim çalışmalarında gerekse bu kitabın yayınlaması aşamasında desteklerini esirgemeyen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet ATAÇ’a, izleme verilerinin toplanmasında ve ön rapor hazırlanmasında katkı sağlayan başta Eğitimde Görme Engelliler Derneği, Engelsiz Erişim Derneği, İşaret Dili Tercümanları Derneği ve Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği olmak üzere Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu’ndaki STK’lar ve danışmanlarımıza, tüm öğrenci ve velilerine, kitabımızı yayınlayan MCBÜ Basımevi Müdürlüğü’ne, bizlere bu kitabı yazma aşamasında büyük destek veren ailelerimize ve son olarak siz okurlarımıza teşekkür ederiz.

Biltevt2020: Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım Çalıştayı Sonuç Raporu Yayınlandı

Erişilebilir olmak her alanda önemlidir.  Bu bağlamda Türkiye’de tüm kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak erişilebilirlik çalışmalarının planlı, programlı ve standartlara uygun bir şekilde yürütülmesi ile uygulamalara hız verilmesi amacıyla TC Cumhurbaşkanlığı tarafından 9 Ocak 2020 tarihinde “2020 Erişilebilirlik Yılı” ilan edilmiştir. Engellilerin bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında erişilebilirliğinin sağlanması, mevcut sorunların ve çözüm önerilerinin ortaya konularak bir yol haritasının belirlenmesi amacıyla “Biltevt2020: Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım Çalıştayı” 17-19 Eylül 2020’de çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir.

AÇSHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin sekretaryasını yaptığı Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından ortaklaşa düzenlenen çalıştaya kamu kurumlarından, üniversitelerden, engelli ve bilişim alanında faaliyet gösteren STK’lardan ve özel sektörden çok sayıda uzman katılım göstermiştir. Çalıştayda gerçekleştirilen tüm konuşmalar internetten ve işaret dili tercümesi eşliğinde canlı olarak yayınlanmıştır. Çalıştay “T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü”, “Manisa Celal Bayar Üniversitesi” ve “Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu” işbirliğinde gerçekleşmiştir.

Çalıştayımızın gerçekleşmesine katkı veren ve bizleri yalnız bırakmayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet ATAÇ ve AÇSHB Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Dr. Orhan KOÇ’a, bizlerle değerli bilgilerini paylaşan tüm konuşmacılarımıza, moderatörlerimize, raportörlerimize ve katılımcılara teşekkürlerimizi sunarız.

Biltevt2020: Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım Çalıştayı Sonuç Raporu

“BİLTEVT2020: Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım Çalıştayı” gerçekleştirildi.

etkinlik görseli

Tüm kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak erişilebilirlik çalışmalarının planlı, programlı ve standartlara uygun bir şekilde yürütülmesi ile uygulamalara hız verilmesi amacıyla TC Cumhurbaşkanlığı tarafından 9 Ocak 2020 tarihinde “2020 Erişilebilirlik Yılı” ilan edilmiştir. Bu kapsamda engellilerin bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında erişilebilirliğinin sağlanması, mevcut sorunların ve çözüm önerilerinin ortaya konularak bir yol haritasının belirlenmesi amacıyla “Biltevt2020: Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım Çalıştayı” 17-19 Eylül 2020’de çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir.

AÇSHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin sekretaryasını yaptığı Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından ortaklaşa düzenlenene çalıştaya kamu kurumlarından, üniversitelerden, engelli ve bilişim alanında faaliyet gösteren STK’lardan ve özel sektörden çok sayıda uzman katılım göstermiştir. Çalıştayda gerçekleştirilen tüm konuşmalar internetten canlı olarak yayınlanmıştır.

Çalıştayın açılış konuşmaları 17 Eylül 2020 Perşembe günü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet ATAÇ, AÇSHB Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Dr. Orhan KOÇ ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından Selman SOLHAN tarafından yapılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından Selman SOLHAN açılış konuşmasında, Engelli ve Yaşlı Hizmetlerinde Dijital Dönüşümün Gerçekleştirilmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük katkılarının olduğunu vurguladı. SOLHAN, 2020 Haziran ayında yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in kamudaki tüm yazışmaların elektronik ortama aktarılmasını kapsadığını belirterek Yönetmelik ile ilgili hazırlanan eğitim videolarının işaret diline çevirisinin yapıldığına değindi. İşitme engelli personelin kamuya ilk adım attığında fırsat eşitliğinin sağlanmasının önemine vurgu yapan SOLHAN, talep halinde kamu kurumlarıyla bu eğitimlerin paylaşılabileceğini ifade etti.  

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ,  pandemi sürecinde bilgiye erişimin önemini anlattığı konuşmasında, erişilebilirlik konusunun Genel Müdürlük olarak öncelikli şekilde ele alındığını, Sayın Cumhurbaşkanımızın Erişilebilirlik Yılı olarak 2020 yılını ilan etmesiyle erişilebilirlik çalışmalarına hız verildiğini, engelli ve yaşlı hizmetlerinde dijital dönüşümün gerçekleşmesinde engelli ve yaşlıların basın yayın ve bilgiye erişiminde Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük katkıları olduğunu, birçok özel ve kamu binalarında, ulaşım araçlarında ve açık alanlarda önemli gelişmelere imza atıldığını belirtti.

En az bunlar kadar önemli olan bilgiye erişim konusunda daha fazla yol alınmasının gerektiğini, erişilebilirlik konusunu ele alırken her alanda tasarım aşamasında erişilebilirliğin önemini vurguladı. Uzm. Dr. Orhan KOÇ, bilişim alanı ile mimari tasarımlarda erişilebilirliğin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak üretimde erişilebilirliği çok önemsediklerine, kamu ve özel sektörü teşvik ettiklerine dikkat çekti. Uzm. Dr. Orhan KOÇ ayrıca erişilebilirlik alanında çok eksiğimiz olduğunu düşünmediğini, birçok ülkeden önde ve rol model olduğumuzu söyleyebilirim dedi.

Son olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Ahmet ATAÇ günümüzde bilgi ve teknolojinin hızla geliştiğini ve eğitim alanında gerçekleşen uygulamaların pandemi döneminde çok daha değerli olduğunu, küreselleşen dünyada eğitim almak isteyenin eğitimin ayağına kadar geldiği bir dönemde yaşandığını söyledi. Ardından bu alanda üniversite olarak engellilerin bilgiye erişme hızını tüm engelleri kaldırarak sunmakta olduklarını ve bu çalıştayın bu alandaki sorunların tespiti ve çözümüne yönelik bilgi sunmak amacıyla çok önemli olduğunu kaydetti.

Açılıştan sonra yöneticiliğini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Dr. Mustafa Özhan KALAÇ’ın yaptığı “Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım” konulu panelde: AÇSHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkan V. Dr. Deniz Çağlayan GÜMÜŞ “Türkiye Erişilebilirlik Çalışmaları”, RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkan Yrd. Feyza GİZLİGİDER “Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Yayın Hizmetlerine Erişimi” Çalışmaları, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gonca TELLİ Uzaktan Eğitim Süreci ve Erişilebilirlik,Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Erişilebilirlik Komisyonu Üyesi ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem RIZVANOĞLU Bilişim Teknolojilerinde Erişilebilirlik konularında dinleyicilere bilgiler verdiler. 

Günün ikinci panelinde yöneticiliğini Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gonca TELLİ ‘nin yaptığı “Uzaktan Eğitimde Engelli Öğrenciler” konulu panelde, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Vahap TECİM, Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra ALTINAY GAZİ, Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahriye ALTINAY AKSAL, Eğitimde Görme Engelliler Derneği Başkanı Emre DAŞGIN konuşmacı olarak yer aldılar.

Online yapılan çalıştay’ın ikinci gününde yapılan kapalı grup çalışmalarında Dijital Dönüşüm ve Erişilebilirlik, Web Erişilebilirliği, Mobil Yazılım Erişilebilirliği ve Uzaktan Eğitim – Eğitim Teknolojileri ve Ders Materyal Erişilebilirliği konuları 4 farklı grupta tartışılarak sorunlar, kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerileri, örnek çalışmalar ve çözümlerin hangi kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği konuları masaya yatırıldı. Çalıştayda Dijital Dönüşüm ve Erişilebilirlik Grubu Moderatörlüğü Prof. Dr. Vahap TECİM ve Dr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ raportörlüğü ise Seda Şentürk ÜNAL, Web Erişilebilirliği Grubu Moderatörlüğü Prof. Dr. Kerem RIZVANOĞLU ve Doç. Dr. Yeliz YEŞİLADA, raportörlüğü Hale UÇUŞ, Mobil Yazılım Erişilebilirliği Grubu Moderatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf UZUN, raportörlüğü Ali Osman ALTINAY ve Uzaktan Eğitim, Eğitim Teknolojileri ve Ders Materyal Erişilebilirliği Grubu Moderatörlüğü Prof. Dr. Gonca TELLİ ve Emre DAŞGIN, raportörüğü Onur AYHAN ve Abdullah EKİZ tarafından gerçekleştirilmiştir.

19 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen AÇSHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkan V. Dr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ ve MCBÜ Öğretim Üyesi – Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan Kalaç yöneticiliğini yaptığı çalıştayın kapanış oturumunda Dijital Dönüşüm ve Erişilebilirlik Grubu Moderatörü Prof. Dr. Vahap TECİM, Web Erişilebilirliği Grubu Moderatörleri
Prof. Dr. Kerem RIZVANOĞLU ve Doç. Dr. Yeliz YEŞİLADA, Mobil Yazılım Erişilebilirliği Grubu Moderatörü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf UZUN ve Uzaktan Eğitim, Eğitim Teknolojileri ve Ders Materyal Erişilebilirliği Grubu Moderatörü Emre DAŞGIN tarafından çalıştay gurup sonuç raporları dinleyicilerle paylaşıldı.

Çalıştay katılımcıların temenni ve görüşlerinin alınmasıyla sona erdi.

Çalıştay kesin sonuç raporu Eylül 2020 içerisinde sayfamızdan yayınlanacaktır.

Çalıştay Videoları:

Açış Konuşmaları

Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım Paneli

Uzaktan Eğitimde Engelli Öğrenciler Paneli

Çalıştay Grup Toplantı Sunumları ve Kapanış

“Biltevt2020: Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım Çalıştayı”

etkinlik görseli
https://www.engelsizbilisim.org/biltevt2020/

“Biltevt2020: Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım Çalıştayı”, 17-19 Eylül 2020’de, AÇSHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin sekretaryasını yaptığı Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından ortaklaşa düzenlenecektir. Çevrimiçi gerçekleştirilecek çalıştaya katılım sınırlı olacaktır.

Çalıştay sürecinde kurumsal veya bireysel olarak her türlü öneri, destek ve işbirliğine açığız. Bizimle irtibata [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.

KAMUOYU DUYURUSU

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19), tüm dünyaya hızla yayılmış, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyal ve ekonomik hayatı durma noktasına getiren Covid-19 salgını, yaşam tarzı, iş yapış şekilleri ve alışkanlıklarımızı ciddi oranda değiştirmiştir.

Türkiye COVİD19 pandemi sürecinde başarılı bir mücadele vermiş ve 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine başlamıştır. Ancak COVİD19 riski tüm dünyada ve ülkemizde henüz tamamen ortadan kalkmamıştır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin sekretaryasını yürüttüğü Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu olarak, kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyor ve bu süreçte fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımız ve emekçilerimizi canı gönülden alkışlıyoruz.

Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanılan bu olağanüstü süreç ve COVİD19 pandemisinin henüz bitmemiş olması, etkinliklerimizde katılımcıların çoğunlukla risk gurubunda bulunan engelli bireyler olması, ülkeler arası ve ülke içi seyahatlarde yaşanabilecek zorluklar, izin süreçlerinde yaşanabilecek aksaklıklar gibi birçok nedenle;

 • Daha önce 17-19 Eylül 2020 tarihlerinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde Manisa’da yapılması planlanan BİLTEVT2020:Uluslararası Engelsiz Bilişim 2020 Kongresi ve Engelsiz Bilişim 2020 Ödülleri’nin Mayıs 2021’e ertelenmesine,
 • Platformumuzca 2020 yılında planlanan diğer organizasyonlarımızın daha verimli ve sağlıklı planlamalar yapabilmek adına iptaline veya çevrimiçi etkinliklere dönüştürülmesine,
 • 17-19 Eylül 2020 tarihlerinde “Teknoloji Erişilebilirliği” konusunda çevrimiçi ve kısıtlı katılımlı bir çalıştay düzenlenmesine karar verilmiştir.

Konuyu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu

COVİD19 Süreci ve Engelsiz Bilişim Zirvesi Düzenlendi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin sekretaryasını yürüttüğü Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında çevrimiçi (online) “COVİD19 Süreci ve Engelsiz Bilişim Zirvesi” düzenledik.

Zİrvede farklı oturumlarda uzman konuklar ile birlikte COVİD19 sürecinin engelsiz bilişime yansımalarını konuştuk.

Bu zirvenin gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese, tüm konuşmacılarımıza ve dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

Yayını Kaçıranlar zirvenin tamamını engelsizbilisim youtube kanalımızdan izleyebilirler :

“COVİD19 SÜRECİ ve ENGELSİZ BİLİŞİM” ZİRVESİ

16 Mayıs 2020 Cumartesi
(14:00-17:00)
Program

1. OTURUM : TÜRKİYE’DE COVİD19 SÜRECİ VE ENGELSİZ BİLİŞİM

1. OTURUM : TÜRKİYE’DE COVİD19 SÜRECİ VE ENGELSİZ BİLİŞİM
Saat: 14:00-14:30

Moderatör:
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan KALAÇ
MCBÜ Öğretim Üyesi – Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü

Konuşmacılar

 • “COVİD19 Sürecinde  Erişilebilirlik Çalışmaları”
  Dr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ, AÇSHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkan V.
 • COVİD19 Sürecinde Uzaktan Eğitim Süreci
  Prof. Dr. Gonca TELLİ – Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu
2. OTURUM: COVİD19 SÜRECİNİNDE UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMALARI ve ENGELLİ ÖĞRENCİLER

2. OTURUM: COVİD19 SÜRECİNİNDE UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMALARI ve ENGELLİ ÖĞRENCİLER
Saat: 14:40-15:40

Moderatör:
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan KALAÇ
MCBÜ Öğretim Üyesi – Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü

 • COVİD19 Sürecinde Otizmli Çocuğu Olan Ailelere Öneriler, 
  Berat ÇELİK – Özel Eğitim Öğretmeni
 • COVİD19 Sürecinin Otizmli Çocuklar Açısından Eğitim Süreci
  Yeşim ZORLU – ODER Otizm Derneği Başkan Yardımcısı
 • COVİD19 Sürecinde Sağırlar ve İşitme Engelliler,
  Banu Türkuğur ŞAHİN – TC Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı, Engelsiz Beştepe
 • Uzaktan Eğitim Sürecinde Görme Engelliler –
  Emre TAŞGIN – Eğitimde Görme Engelliler Derneği
 • Uzaktan Matematik Eğitiminde Öğretmenin Erişilebilir Öğretim Serüveni,
  Hale UÇUŞ – Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen
3. OTURUM : COVİD19 SÜRECİNİN ENGELLİ BİREYLERE YANSIMALARI

3. OTURUM : COVİD19 SÜRECİNİN ENGELLİLERE YANSIMALARI
Saat:15:50-16:50

Moderatör:
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan KALAÇ
MCBÜ Öğretim Üyesi – Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü

Konuşmacılar:

 • COVİD19 ve Dijital Dönüşüm Açısından Engelliler
  Levent KARADAĞ – Türkiye Bilişim Derneği – BLM Bilişim
 • Çevrimiçi Öğrenmeye Hazırlıklı Olma ve Deneyimler: Araştırma ve Projeler
  Prof. Dr. Zehra ALTINAY – Prof. Dr. Fahriye ALTINAY , Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC Engelsiz Bilişim Platformu
 • COVİD19 Sürecinde Görme Engelliler
  Duygu KAYAMAN – Microsoft Türkiye Erişilebilirlik Ekibi
 • COVİD19 Sürecinde Krizi Fırsata Çevirmek,
  Serhat ERÖNAL – Sosyal Medya Uzmanı
 • Değişen Teknoloji ve Engellilerin Yaşam Boyu Öğrenmeye Katılımı
  Dr. Ayşe KULA – Eğitim Teknolojileri Uzmanı

COVİD19 SÜRECİ ve ENGELSİZ BİLİŞİM ZİRVESİ

Etkinlik Görseli

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin sekretaryasını yürüttüğü Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 16 Mayıs 2020 tarihinde çevrimiçi (online) “COVİD19 Süreci ve Engelsiz Bilişim Zirvesi” düzenlenecektir.

Farklı oturumlarda uzman konuklar ile birlikte COVİD19 sürecinin engelsiz bilişime yansımalarını konuşacağımız zirvemize davetlisiniz.

Canlı Yayın: https://www.youtube.com/engelsizbilisim

Not: Etkinliğimize işaret dili çevirisi yapılacaktır.

“COVİD19 SÜRECİ ve ENGELSİZ BİLİŞİM” ZİRVESİ

16 Mayıs 2020 Cumartesi
(14:00-17:00)
Program

1. OTURUM : TÜRKİYE’DE COVİD19 SÜRECİ VE ENGELSİZ BİLİŞİM

1. OTURUM : TÜRKİYE’DE COVİD19 SÜRECİ VE ENGELSİZ BİLİŞİM
Saat: 14:00-14:30

Moderatör:
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan KALAÇ
MCBÜ Öğretim Üyesi – Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü

Konuşmacılar

 • “COVİD19 Sürecinde  Erişilebilirlik Çalışmaları”
  Dr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ, AÇSHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkan V.
 • COVİD19 Sürecinde Uzaktan Eğitim Süreci
  Prof. Dr. Gonca TELLİ – Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu
2. OTURUM: COVİD19 SÜRECİNİNDE UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMALARI ve ENGELLİ ÖĞRENCİLER

2. OTURUM: COVİD19 SÜRECİNİNDE UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMALARI ve ENGELLİ ÖĞRENCİLER
Saat: 14:40-15:40

Moderatör:
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan KALAÇ
MCBÜ Öğretim Üyesi – Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü

 • COVİD19 Sürecinde Otizmli Çocuğu Olan Ailelere Öneriler, 
  Berat ÇELİK – Özel Eğitim Öğretmeni
 • COVİD19 Sürecinin Otizmli Çocuklar Açısından Eğitim Süreci
  Yeşim ZORLU – ODER Otizm Derneği Başkan Yardımcısı
 • COVİD19 Sürecinde Sağırlar ve İşitme Engelliler,
  Banu Türkuğur ŞAHİN – TC Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı, Engelsiz Beştepe
 • Uzaktan Eğitim Sürecinde Görme Engelliler –
  Emre TAŞGIN – Eğitimde Görme Engelliler Derneği
 • Uzaktan Matematik Eğitiminde Öğretmenin Erişilebilir Öğretim Serüveni,
  Hale UÇUŞ – Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen
3. OTURUM : COVİD19 SÜRECİNİN ENGELLİ BİREYLERE YANSIMALARI

3. OTURUM : COVİD19 SÜRECİNİN ENGELLİLERE YANSIMALARI
Saat:15:50-16:50

Moderatör:
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan KALAÇ
MCBÜ Öğretim Üyesi – Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü

Konuşmacılar:

 • COVİD19 ve Dijital Dönüşüm Açısından Engelliler
  Levent KARADAĞ – Türkiye Bilişim Derneği – BLM Bilişim
 • Çevrimiçi Öğrenmeye Hazırlıklı Olma ve Deneyimler: Araştırma ve Projeler
  Prof. Dr. Zehra ALTINAY – Prof. Dr. Fahriye ALTINAY , Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC Engelsiz Bilişim Platformu
 • COVİD19 Sürecinde Görme Engelliler
  Duygu KAYAMAN – Microsoft Türkiye Erişilebilirlik Ekibi
 • COVİD19 Sürecinde Krizi Fırsata Çevirmek,
  Serhat ERÖNAL – Sosyal Medya Uzmanı
 • Değişen Teknoloji ve Engellilerin Yaşam Boyu Öğrenmeye Katılımı
  Dr. Ayşe KULA – Eğitim Teknolojileri Uzmanı

Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilere Yönelik Uzaktan Eğitim İçerikleri

MEB Tarafından Özel Eğitim Öğrencileri’ne yönelik uzaktan eğitim çalışmaları ile ilgili yapılan duyuru aşağıdaki gibidir:

“Sevgili öğretmenler, öğrenciler ve veliler, 23 Mart Haftası başlayacak uzaktan eğitim süreciyle ilgili hazırlanmış olan içerik bilgileri aşağıdaki gibidir. Özel Eğitim Öğrencilerimize yönelik TV programı 23-27 Mart tarihleri arasında yer almayacak olup, uzaktan eğitim çalışmaları bu tarihlerde aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda gerçekleşecektir.”

 1. 1.       EBA İÇERİKLERİ

–          Uzaktan eğitim sürecinde içeriklerin çoğunluğuna www.eba.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

–          EBA Özel Eğitim İçerikleri Aşağıdaki Şekildedir:

 • Ders Kitapları: Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, EBA’ya giriş yaptıktan sonra (sisteme giriş hakkında bilgi almak için tıklayınız https://cdnvideo.eba.gov.tr/simulasyonlar/1/story.html) açılan sayfada “Dersler” bölümüne tıklayınız. Daha sonra “Ders Kitapları” bölümüne tıklayarak istediğiniz dersin kitabına ulaşabilir, indirebilirsiniz.
 • Diğer İçerikler: EBA’ya giriş yaptıktan sonra açılan sayfada “Kütüphane” bölümüne tıklayınız. Daha sonra “Rehberlik Hizmetleri” başlığı altından “Özel Eğitim” başlığı altına tıklayınız. Açılan sayfadaki uygulamaları eklerdeki bağlantı sıralaması ile kullanabilirsiniz.
 1. 2.       DİĞER İÇERİKLER
 • İçimdeki Hazine Uygulaması: Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerimizin eğitimine dijital destek vermek için eğitici bir oyun uygulamasıdır. Harfler, sayılar, renkler, hayvanlar ve eşyalar gibi temel bilgilerin, öğrenme güçlüğü ve odaklanma sorunu yaşayan çocuklara Uygulamalı Davranış Analizi tekniği (ABA) ile geliştirilen seçme, eşleştirme, sıralama, çizme ve sesli oyunlar aracılığıyla öğretilmesi amaçlanır. Tablete ve telefona indirilebilen İçimdeki Hazine öğrenciler ve aileleri için ayrılmış iki ayrı platformdan oluşur.  

Aşağıdaki linklerden cihazınıza uygun olan sürümü yükleyerek uygulamaya direkt ulaşabilirsiniz.

Web: http://turkcell.li/icimdekihazine

iOS: https://apps.apple.com/tr/app/icimdeki-hazine/id1447088211

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turkcell.otsimo

 • Türk İşaret Dili Web Portalı: Türk işaret dilinin işitme engeli öğrencilerimiz tarafından kolay ve doğru öğrenilmesi, tüm Türkiye’de ortak bir dil oluşmasının sağlanması amacıyla oluşturulmuş bir portaldır. TİD Eğitim Portalı, eğitimlerle, değerlendirmelerle ve sınavlarla zenginleştirilerek hazırlanmıştır. Portalda interaktif olarak Türk işaret diline ait dil bilgisi bölümleri bulunmakta ve alıştırmalarla eğitim yapılmaktadır. İşitme engelli öğrencilerimizin doğru ve güncel bilgiye ulaşabilmeleri, dillerini öğrenebilmeleri ve geliştirebilmeleri amacıyla hazırlanan bu portalda;

–        TİD Eğitim Bölümü,

–        14 Eğitim Teması( +42eğitim),

–        37 temadan oluşan 2000 kelimelik Sözlük,

–        5000 kelimeden oluşan alfabetik sözlük,

–        Parmak Alfabesi,

–        Her eğitim için sınav, yorum bırakma, eğitim puanlama, eğitime istendiğinde devam edebilme gibi bölümlerden oluşmaktadır.

Kullanıcıların üye oldukları takdirde kendi eğitimlerini,   sınavlarını, gelişimlerini takip edebilmelerini sağlayacaktır. Ayrıca portalda bulunan 5000 kelimden oluşan alfabetik sözlük bir uygulama olup bilgisayara indirilerek internetsiz ortamlarda kullanılacak şekilde hazırlanmıştır. Portala http://tid.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

EKLER

ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK UZAKTAN EĞİTİM İÇERİKLERİ (PDF)

BİLTEVT’2020 : ULUSLARARASI ENGELSİZ BİLİŞİM 2020 KONGRESİ

BİLTEVT’2020

“Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım”

ULUSLARARASI ENGELSİZ BİLİŞİM 2020 KONGRESİ

17-19 Eylül 2020 – Manisa

http://engelsizbilisim.org/kongre2020/

“Uluslararası Engelsiz Bilişim 2020 Kongresi”, 17-19 Eylül 2020’de, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonuyla ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğiyle Manisa- Anemon Otel’de düzenlenecektir. Kongre sekreteryası Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Sekreteryası) tarafından yürütülecektir.

Uluslararası Engelsiz Bilişim 2020 Kongresi” 2020 yılı partner ülke Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti olmuştur.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Temsilciler Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin sekretaryasını yaptığı Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu temsilciler kurulu toplantısı 10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ev sahipliğinde Tavşanlı Göbel Termal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantının açılışına katılan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet ATAÇ, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım UYSAL, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer ŞANLIDAĞ ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa AYDIN temcilciler ile tanışarak engelsiz bilişim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan KALAÇ başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Ankara Temsilcilerinden Berat ÇELİK, Olgun YILMAZ, Emre TAŞGIN ve İbrahim ELİBAL, İstanbul Temsilcilerinden Levent KARLIDAĞ, Gönül MOROĞLU, Duygu KAYAMAN, Yusuf ANDİÇ, Serhat ERÖNAL ve Yeşim ERÖNAL, İzmir Temsilcilerinden Yeşim ZORLU, Konya Temsilcileri Yusuf UZUN ve İsmet ÇAVDAR, Bilecik Temsilcisi Hale UÇUŞ, Manisa Temsilcisi Doğan ZORLU katıldılar.
Ev sahipliği yapan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi adına toplantıyı organize eden Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Ali Osman ALTINAY ile birlikte Engelsiz Bilişim Platformunun farklı illerden gelen 18 temsilcisinin katıldığı toplantıda engelsiz bilişim çalışmalarının mevcut durumu ve bundan sonra neler yapacağı tartışıldı.

Toplantıda alınan bazı kararlar:

 • Bu sene sekizincisi düzenlenecek olan BİLTEVT2020: Uluslar arası Engelsiz Bilişim 2020 Kongresi’nin 10-12 Eylül 2020’de Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi, kongre kurumsal işbirliği çalışmaları ve kurulların oluşturulmasına başlanılması,
 • Kongre hazırlıkları için görev dağılımı yapılarak görev alanların bu yönde çalışmalara başlaması,
 • BTE Derneği Başkanı Burcu YILMAZ ve İşaret Dili Tercümanları Derneği Başkanı Banu ŞAHİN’in Ankara temsilcileri arasına, MOSB Bilgi İşlem Sorumlusu Doğan ZORLU’nun Manisa temsilcileri arasına katılması,
 • Türkiye genelinde farklı illerde eş zamanlı olarak özel eğitim öğretmenlerine yönelik “Algoritma ve Kodlamaya Giriş” eğitimleri düzenlenmesi,
 • Aşağıdaki çalışma guruplarının kurulması ve bu gurupların ön çalışma yaparak 2 ay içerisinde bir rapor hazırlaması:
  • Platformun kurumsal yapısının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere bir Kurumsal Dönüşüm Çalışma gurubu ,
  • Platformun erişilebilirlik alanındaki yol haritasını belirlemek, bu yönde çalışmalar yapmak, platformun düzenlediği etkinliklerin ve web sayfasının erişilebilirliğini sağlayacak Erişilebilirlik Çalışma Gurubu,
  • Proje Çalışma Gurubu ,
  • Etkinlik Etkileşim Çalışma Grubu ,
  • Platform Sosyal Medya ve Tanıtım Grubu,
  • Öğrenci Projeleri Çalışma Gurubu.

Toplantıya katılanlar aynı zamanda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi kampüsü ve Engelsiz Üniversite birimini gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.