Engelsiz Bilişim - Bilişimle Engelleri Kaldırıyoruz…

Üyelik/Destekçilik

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Üyelik Başvurusu ve Üyelik Kabul Prosedürü

Sivil Toplum Örgütleri (Dernekler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Ağ, Platform vb. Yapıların) Üyelik Koşulları:

Üyelik Başvurusu İçin Gerekli Evraklar:

 1. Kurumsal Üyelik Başvuru Formu,(K1)
 2. Kurumsal Üyelik Protokolü (K2)
 3. Yönetim Kurulu Kararı (K3) . (Tüzel kişiliği olmayan yapılarda yönetim kurulu kararı yerine yapının sekretaryasının veya karşılık gelen organının kararı gönderilir.)
 4. Referans mektubu. (K4)

Üyelik Başvuru Prosedürü:

a. Aday kurum Kurumsal Üye Başvuru Formunu (K1) doldurur.

b. Sekretarya aday üyeyi temsilciler kuruluna oylamaya sunar. (Evet- Hayır Hayır ise sebebi). Online kapalı oylama yapılır. Oy çokluğuna göre üyelik karara bağlanır. Oylama her ayın son Cuma günü platformun Sekretaryası bilgisi dahilinde yapılır.

d. Oylama sonucu aday üyeye eposta yolu ile bildirilir.

e. Kabul edilen üye ıslak imzalı Protokol (K2) ile Yönetim Kurulu Karar fotokopisini (K3) ve referans mektubunu posta ile Ağ Sekretaryasına ulaştırır.

Başvurular posta ile ulaştıktan sonra evrakları İletişim Sorumlusu tarafından kontrol edilir ve evraklar tamamlanınca yeni üye bilgilerine platformun web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında yer verilir.

Kurumsal Üye Hakları:

 1. Platform temsilciler kurulunda bir oy hakları vardır.
 2. Çalışma gruplarına aktif olarak katılabilirler.
 3. Platform tarafından düzenlenecek etkinliklere katılımda önceliklidirler.
 4. Platformun, üyelerin görüşleri de alınarak hazırlanan, raporlarında katkı sağlayan STK, Kurum ve bireylerin adına yer verilir.
 5. Platformun web sayfasında, tanıtım materyallerinde ve düzenlediği organizasyonlarda Üyeler kısmında logoları yer alır.

İŞ BİRLİĞİ ALANLARI

Kurumsal üyelik ile birlikte taraflar, birbirlerinin faaliyetlerini mümkün olduğu ölçüde desteklerler ve engellilere yönelik bilişim teknoloji ve hizmetlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması için ortak çaba gösterirler. Üyelik protokolü ile birlikte taraflar aşağıda belirtilen hususları kararlaştırmış sayılırlar:

 1. STK/Kurum, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu üyesi olur.
 2. Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu web sayfası, sosyal medya hesapları, faaliyetleri, çalışmaları, dökümanlarda vb. yerlerde üyenin logosunun standartlara uygun ve aynı büyüklükte “Üyeler” arasında yer alır.
 3. Üye web sayfasında platformun logosuna yer verilerek web sayfasına bağlantı sağlanır.
 4. “Üye”nin belirleyeceği yetkili kişi platform temsilciler kurulunda yer alarak taraflar arasında etkili iletişimi sağlar.
 5. Tarafların gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetlerin, seminerlerin, konferansların veya etkinliklerin düzenlenmesinde ortak çalışmalar yapılır ve destek verilir.
 6. Tarafların etkinlik ve çalışmalarının duyurulması amacı ile tarafların duyuru ve iletişim kanallarının karşılıklı olarak kullanılması sağlanır.
 7. Platform üyelere önceden bilgi vermek ve görüşlerini almak şartıyla faaliyet alanı kapsamında gerçekleşecek uluslararası/ulusal toplantı ve çalıştaylara temsilen katılabilir.
 8. Platformun, üyelerin görüşleri de alınarak hazırlanan, raporlarında katkı sağlayan STK, kurum ve bireylerin adına yer verilir.
 9. Platform engelsiz bilişim alanında faaliyet gösteren uluslararası STK lar ile işbirliği sağlayabilir.
 10. Tarafların hiçbiri bir diğer taraf adına karar alma ya da diğer tarafı bağlayan bir işlem yapma hak ve yetkisine sahip değildir.
 11. Taraflar, herhangi bir üçüncü kişi ile aynı ya da benzer bir faaliyet içinde bulunabilirler.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Kurumsal Destekçilik İşbirliği Protokolü

Destekçilik Koşulları:

Gerekli Evraklar:

 1. Kurumsal Destekçilik İşbirliği Protokolü (P1)

Üyelik Başvuru Prosedürü:

a. Destekçi kurum yetkiisi tarafından (P1) protokolü 2 Nüsha imzalanır. (Lütfen bu aşamada bizimle iletişme geçiniz (iletisim)

b.Islak imzalı Protokol (P1) posta ile Platform Sekretaryası Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ne ulaştırılır.

Islak imzalı protokol Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ne ulaştıktan sonra yetkililerince imzalandıktan sonra yürürlüğe girer. Yeni destekçi bilgilerine platformun web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında yer verilir.

Kurumsal Destekçi Hakları:

 1. Platform temsilciler kurulunda bir oy hakları vardır.
 2. Çalışma gruplarına aktif olarak katılabilirler.
 3. Platform tarafından düzenlenecek etkinliklere katılımda önceliklidirler.
 4. Platformun, üyelerin/destekçilerin görüşleri de alınarak hazırlanan, raporlarında katkı sağlayan STK, Kurum ve bireylerin adına yer verilir.
 5. Platformun web sayfasında, tanıtım materyallerinde ve düzenlediği organizasyonlarda Destekçiler kısmında logoları yer alır.