Hakkımızda

KKTC 9.ENGELSİZ BİLİŞİM GÜNLERİ

14-15 ARALIK 2021

BM Engelli Hakları sözleşmesinde: “Fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye, sağlık ve eğitim hizmetlerine, bilgiye ve iletişime erişimin engellilerin tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerden tam yararlanmasını sağlamadaki öneminin kabul edileceği” maddesi yer almaktadır. Bu kapsamda en önemli unsurlardan biriside hiç şüphesiz ki internet ve bilişim teknolojileridir.

Bilgisayar teknolojileri ve internet, günümüz insanının, bilgi ve iletişim ihtiyaçlarına, daha kolay, daha hızlı ve daha ekonomik çözümler bulabilmesini sağlamaktadır. Bu imkanlardan, engelli kişilerin de yararlanabilmesi ve bilişimle engellerin kaldırılması için, verilen hizmetlerde bazı düzenlemeler yapılması, yeni bilişim teknolojileri geliştirilmesi ve yaygınlaşması gerekmektedir. Bu çalışmaların daha yaygın hale gelebilmesi ve bilişimle engellerin kaldırılabilmesi için herkesin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve ortak bir eylem planı oluşturularak hareket edilmesi gerekmektedir.

Engelli bireylerin özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının vermiş oldukları hizmetlerden daha etkin şekilde yararlanabilmelerinde ki neredeyse tek yol bilişim teknolojileri ve hizmetleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgisayar teknolojileri ve internet, günümüz insanının, bilgi ve iletişim ihtiyaçlarına, daha kolay, daha hızlı ve daha ekonomik çözümler bulabilmesini sağlamaktadır.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu koordinasyon ve sekretaryası Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nce yürütülen, temel amacı toplumsal farkındalığın arttırılmasının sağlanması ve sorunların tespit edilerek çözülmesi konusunda katkı sağlamayı amaçlayan bir örgüttür. Üniversitemiz, işbirliği içerisinde engelsiz kampus faaliyetlerini yürütmektedir. Buna ek olarak, üniversitemizin bünyesinde Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından KKTC Engelsiz Bilişim Platformu yürütülmektedir.

Türkiye’de yürütülen faaliyetlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de gerçekleştirilmesi, farkındalığın yaratılması için Yakın Doğu Üniversitesi önderlik etmektedir. Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde, KKTC Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, KKTC Engelsiz Bilişim Platformu ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu işbirliği ilegerçekleştirilecektir.