Engelsiz Bilişim - Bilişimle Engelleri Kaldırıyoruz…

ENGELSİZ BİLİŞİM 2022: TEKNOLOJİ IŞIĞINDA YAŞAM Kitabı

ENGELSİZ BİLİŞİM 2022 TEKNOLOJİ IŞIĞINDA YAŞAM Kapağı

ENGELSİZ BİLİŞİM 2022: TEKNOLOJİ IŞIĞINDA YAŞAM

Editörler

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan KALAÇ

Prof.Dr. Vahap TECİM

ISBN: 978-625-6968-41-7

Kriter Yayınevi 2022 /
İstanbul Yayınevi Sertifika No: 49099

Anahtar Kelimeler: Engelli, bilişim, teknoloji

Kitabın engelsiz bilişim alanında katkı yapmasını temenni eder, kitabımızın hazırlanmasında emeği geçen tüm bölüm yazarlarımıza ve siz okurlarımıza teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

BÖLÜMLER:

Engelliler İçin Derin Öğrenme Uygulamaları
Yusuf UZUN, Fatma Nur UZUN

Engelsiz Müzik Kütüphanesi Birimi
Gülbahar URHAN

Web 2.0 Kullanıcı Tabanlı Medya Teknolojilerinin Sağır Toplumunun Kamusal Meselelere Katılımına İmkân Vermesi Ve Bu Doğrultuda “Gazeteciliğin” Demokratik Medya Kuramı Ekseninde Dönüşümüne Yönelik Bir Değerlendirme
Nurdane DÜNDAR

Engelsiz Metaverse: Yeni Nesil Ekip Çalışması Uygulaması
Muhammed GİDER, Orhan KOYUNBAKAN, Oğuzhan ERKAHRAMAN, Muhammed Hakan SARI, Yasin KAYA, Müge EREL-ÖZÇEVİK

Engelli Hastaların Taşınması Ve İlaçlarının Dağıtımında Robotların Kullanımı
Yavuz BUYRUKBİLEN, Yusuf UZUN, Elif BUYRUKBİLEN

Engelli Bireyler için Tasarlanan Sanal Ortam Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi
Murat KILINÇ, Orkun TEKE, Barış ÇUKURBAŞI, Ali GERİŞ

Görme Engelli Bireylerin Dijital Öğretim Materyallerine Dair Deneyimleri
Cansu ŞAHİN KÖLEMEN

Nesne Tanımlama Yapan Akıllı Gözlük
Mert DEMİR

Otizm Spektrum Bozukluğunda Teknoloji Destekli Öğrenmeyi Sağlayan Mobil Uygulama
Sultan Nezihe TURHAN, Esra Macaroğlu AKGÜL, Sümeyra ÖZDEMİR

İşitme Engelli Öğrencilerin Bilişim Teknolojileri Farkındalığı Bağlamında Dijital Vatandaşlık Becerilerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
Fatma Beyza BAŞ, Ahmet YİĞİT

Engellileri Yetkilendiren Bilişim Odaklı Liderlik Projeleri
Hayal KÖKSAL

Geleceğin Eğitiminde Özel Eğitim Kurumlarının Kültür Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi
Emirali EVCİMEN, Fahriye ALTINAY, Zehra ALTINAY

Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime Sağır ve İşitme Engelli Üniversite Öğrencisinin Yaklaşımı
Caner DOĞAN

Özel Gereksinimli Öğrencilerin Matematik Eğitiminde Web 2.0 Teknolojilerinin Kullanımı: Bir Literatür Taraması
Şahin AKDAĞ, Murat TEZER

Kaynaştırma Sınıflarında Bulunan Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Ailelerinin Ve Öğretmenlerinin Tutum Ve Davranışları Üzerine Bir İnceleme
Gülay ÇELİK, Banu ALTUNAY

Bağımsızlıktan Bağlantılılığa Siborgun Tanımlanması ve
Engellilik Olgusu
Emre TAŞGIN

Kitabın Tamamı İçin Lütfen Bağlantıya

Not:

Kriter Basım Yayın Dağıtım Film Müzik Reklamcılık Yapım Sanayi ve Tic. ve Ltd. Şti. Tanıtım
için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Kitapta yer alan içerikler ile ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazar veya yazarlarına aittir.