Davet

III. ERİŞİLEBİLİR KÜTÜPHANELER ÇALIŞTAYI

“III. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı” 29-30 Kasım 2023 tarihlerinde Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonuyla Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, KTB Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecektir.

Etkinlik sekretaryası, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu) ve Bartın Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. Çalıştay yüz yüze ve çevrimiçi birlikte gerçekleşecektir.

ÖNEMLİ DUYURU: Çalıştayımıza çevrim içi katılım bilgileri için https://www.engelsizbilisim.org/erisilebilirkutuphane/calistay-gruplari/

ÇALIŞTAY SONUÇ KİTABI HAKKINDA

Çalıştay sonucunda, III. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı hakkında genel bilgilere, katılımcılar tarafından belirtilen sorunlara ve çözüm önerilerine ve çalıştay sonunda katılımcıların ortak görüşüyle hazırlanacak “Sonuç Bildirisi”nin de yer alacağı “Sonuç Raporu Kitabı” hazırlanacak ve alana katkı sağlaması için gerekli yerlere dağıtılacaktır. Hazırlanacak sonuç raporu kitabında çalıştayda yer verilen görüşlere ilave olarak aşağıda bağlantısı bulunan form ile toplanacak görüş ve önerilere de yer verilecektir.  Formu bireysel olarak veya mensubu olduğunuz kurum veya STK adına doldurabilirsiniz.

Forma erişmek için lütfen tıklayınız.