Engelsiz Bilişim - Bilişimle Engelleri Kaldırıyoruz…

AKTİF KATILIM ÇAĞRISI “10-16 MAYIS DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI”

DÜNYAENGELLİLERHAFTASI
AKTİF KATILIM ÇAĞRISI

 10-16 MAYIS DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI

“Engelsiz bir dünya için, bilişimle engelleri birlikte kaldıralım”

Engelli bireylerin sosyo-kültürel hayata, eğitime ve ekonomik hayata katılabilmelerini sağlamak için bilişim ve internet teknolojileri oldukça büyük öneme sahiptir. Mevcut bilişim teknolojileri ve hizmetlerinden engelli kişilerin de yararlanabilmesi ve bilişimle engellerin kaldırılması için, verilen hizmetlerde bazı düzenlemeler yapılması, yeni bilişim teknolojileri geliştirilmesi ve yaygınlaşması gerekmektedir.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu 2011 yılından itibaren başta devlet kurumları olmak üzere, üniversiteler, bilişim veya engelli alanında faaliyet gösteren STK lar, özel sektör ve bireysel desteklerle birlikte engellilere yönelik bilişim teknoloji ve hizmetleri alanında farkındalık sağlanması, bu hizmetlerin gelişmesi ve yaygınlaşması için Engelsiz Bilişim faaliyetleri yürütmektedir. Sizler de bu platformun bir parçası olabilir ve Engelsiz Bir Türkiye, Engelsiz Bir Dünya için, bilişimle engelleri kaldırmaya katkı sağlayabilirsiniz.

Bildiğiniz üzere, toplumdaki farkındalığı arttırmak ve engellilerin sorunlarının gündeme getirmek amacıyla yola çıktığımız platformun bir parçası olabilirsiniz.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu olarak sizleri 10-16 Mayıs tarihlerindeki “Dünya Engelliler Haftası”  kapsamında Engelsiz Bilişim farkındalığı sağlamaya davet ediyoruz.

Engelsiz Bir Türkiye, Engelsiz Bir Dünya için, bilişimle engelleri hep birlikte kaldırabiliriz.

TÜRKİYE ENGELSİZ BİLİŞİM PLATFORMU ADINA

Dr. Mustafa Özhan KALAÇ

Koordinatör

KURUMSAL VE BİREYSEL OLARAK NELER YAPABİLİRSİNİZ?

 • Kurumunuz web sayfası veya tanıtım videosunu Erişilebilir
 • Düzenleyeceğiniz ya da destekleyeceğiniz Engelsiz Bilişim panel, konferans veya seminerleriyle toplumun farkındalığını artırabilirsiniz.
 • Kurumsal veya bireysel kitaplarınızı varsa bunların yazılı (text) formatlarını kendi web sayfanız veya kütüphaneler aracılığıyla engellilerin erişimine açabilirsiniz.
 • Başta bilişim ve eğitim alanlarında okuyan öğrenciler olmak üzere öğrencilere derslerde veya seminerlerde Engelsiz Bilişimi anlatabilir, şimdiden bilinçlenme sağlayabilirsiniz.
 • İlinizde bulunan ve web sayfası olmayan engelli derneklerine web sayfası yapabilirsiniz.
 • Web sayfanızda veya sosyal medya hesaplarınızda paylaşımlarınızda fotoğraflarda ve videolarda “Betimleme” yapabilirsiniz.
 • Kurumsal veya bireysel yardım çalışmalarınızda, engelli derneklerine veya bireylere onların kullanabileceği ve hayata dokunabilecekleri Bilişim Teknolojileri veya yazılımları geliştirebilir/hediye edebilirsiniz. (Örneğin görme engelli bir öğrenciye uygun bilgisayar, otizmli bir çocuğa uygun yazılımları olan bir tablet …)
 • Engelsiz Sinema etkinliği düzenleyerek engelli bireylerin aileleriyle, arkadaşlarıyla sinema keyfini tatmasına katkı sağlayabilirsiniz.
 • Eğitimcilere yönelik “Erişilebilir Ders Materyali” hazırlamayı öğrenebilir. Bunun nasıl hazırlanabileceği eğitimi verebilirsiniz.
 • Özel eğitim öğretmenlerine, teknolojiyi daha etkin kullanmaları için kodlama/robotik eğitimleri verebilirsiniz.
 • Engellilere ve ailelerine yönelik “Bilişim ve internet okur-yazarlığı ” ve Mesleki Kurslar (Web Sayfası, Kodlama, E-ticaret, Sosyal Medya Yönetimi, Bilgisayarlı Muhasebe, vb) düzenleyebilirsiniz.
 • Düzenleyeceğiniz yarışma, proje, çalıştay (workshop) gibi çalışmalar düzenleyerek bilişimcileri engellilerin hayatına kolaylık sağlayacak teknoloji ve yazılım geliştirmeleri için teşvik edebilirsiniz.
 • Engellilere yönelik hizmet veren kütüphanelere kitap okuyarak destek verebilirsiniz.
 • Kurumunuzda veya işyerinizde engellilere yönelik bilişim teknolojileri ve hizmetlerinden yararlanarak hizmetlerinizi iyileştirebilirsiniz
Category: Genel