Engelsiz Bilişim - Bilişimle Engelleri Kaldırıyoruz…

BİLTEVT’2023 “Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım” ULUSLARARASI ENGELSİZ BİLİŞİM 2023 KONGRESİ

BİLTEVT’2023

“Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım”

ULUSLARARASI ENGELSİZ BİLİŞİM 2023 KONGRESİ

“Biltevt2023: Uluslararası Engelsiz Bilişim 2023 Kongresi”, kurumlar arası işbirliğiyle Eskişehir’de gerçekleştirilecektir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin sekretaryasını yürüttüğü Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonuyla gerçekleşecek kongremizde oturumlar yüz yüze ve çevrimiçi birlikte olacaktır.

Kongre ile ilgili olarak işbirliği görüşmeleri, ev sahibi kurum ve kurulların oluşturulması çalışması devam etmekte olup en kısa sürede web sayfamızda yer verilecektir.

Kongreye, Türkiye genelinden ve yurt dışından, üniversitelerin engelli birimleri ve bilişim alanında çalışan akademisyenler, uzmanlar, sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ve bilişim firmalarından yoğun katılım beklenmektedir.

Bildiri özeti son özet gönderim tarihi 20 Temmuz 2023: Bildiri Özet Gönderim Formu

Özel oturum teklifi gönderim son tarihi 20 Temmuz 2023: Oturum Teklifi

Öğrenci Projesi Tanıtım Başvurusu

Category: Genel