Engelsiz Bilişim - Bilişimle Engelleri Kaldırıyoruz…

Engellilere Yönelik Bilişim Teknoloji ve Yazılımları Envanter Çalışması

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu olarak, Celal Bayar Üniversitesi sekretaryası ve koordinatörlüğünde, başta ilgili devlet kurumları olmak üzere, üniversitelerin, gerek engellilere yönelik gerekse bilişime yönelik bir çok STK’nın ve özel sektörün de desteği ile çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Bu çalışmalara çok farklı kesimlerden gönüllü bireysel desteklerde her geçen gün artmaktadır.

Yürütmekte olduğumuz Engelsiz Bilişim Çalışmalarının temel amacını kurumlar arası işbirliğiningelişmesi ve farkındalığın sağlanması oluşturmaktadır. Bu sayede Türkiye’de engellilere yönelik bilişim teknoloji ve hizmetlerinin daha da gelişmesi, engelli vatandaşlarımızın sosyo-ekonomik yaşama dahil olmaları ve daha kaliteli bir yaşam sürmeleri sağlanabilecektir.

Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalar sonucunda, karşımıza çıkan en önemli sorunlardan birinin, Türkiye’de engelli bireylere yönelik bilişim teknoloji ve hizmetlerine ait mevcut durumu ve ihtiyaçları gösteren bir envanter çalışmasının bulunmaması olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmaların yapılması hem ilgili devlet kurumlarına hem de bundan sonra yapılacak olan çalışmalara önemli katkı sağlayacaktır.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu olarak, sizlerinde katkısı ile Türkiye genelinde engelli vatandaşlarımızca kullanılmakta olan bilişim teknoloji ve hizmetlerine(yazılımlara) yönelik bir envanter çalışması gerçekleştirilecektir.

 Çalışma iki paralel aşamadan oluşacaktır.

  1. Celal Bayar Üniversitesi gönüllü öğrencilerinden oluşturulan bir ekip tarafından, gerek internet üzerinden gerekse yapılacak anket çalışması ile alan taraması yapılacaktır.
  2. Sizlerin katkısı ile aşağıdaki web sayfasındaki Envanter Formu (her teknoloji yada yazılım için ayrı ayrı) Türkiye geneli konu ile ilgili kurum ve bireyler tarafından doldurulacaktır.

Envanter Çalışması Formu