Engelsiz Bilişim - Bilişimle Engelleri Kaldırıyoruz…

Engelsiz Bilişim 2. Toplantısı Sonuç Bildirisi

18 Ağustos 2011
TTNET TOPLANTI SALONU
 İstanbul – TÜRKIYE

 “Bilişimle Engelleri Kaldırıyoruz…”

 

 

Engellilere yönelik bilişim hizmetlerinin tartışıldığı “Engelsiz Bilişim 2011” toplantısı 18 Ağustos 2011 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

TTNET evsahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, çeşitli üniversitelerden akademisyenler, bilişim ve engelli alanlarındaki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve özel sektör temsilcilerinden oluşan geniş bir katılım olmuştur.  Celal Bayar Üniversitesi Öğr. Gör. Mustafa Özhan Kalaç tarafından organize edilen çalıştay Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve YÖK Özürlü Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul moderatörlüğünde gerçekleştirilmiş ve engellilere yönelik bilişim hizmetleri alanında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmıştır.

Toplantıda ele alınan konular ve üzerinde görüş birliğine varılan hususlar şu şekilde listelenebilir:

 • Platform: Engelli ve bilişim hizmetleri konusunda başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlüler İdaresi Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı, olmak üzere üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün önemli çalışmaları vardır. Ancak bu çalışmaların daha yaygın hale gelebilmesi ve bilişimle engellerin kaldırılabilmesi için herkesin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve ortak bir eylem planı oluşturularak hareket edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu amaçla katılımcılar tarafından:
  • Çözüm için işbirliği yapılmasının gerekliliği vurgulanarak, kamuoyunun dikkatini çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla devlet kurumlarının öncülüğünde “Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu” nun kuruluş çalışmalarına başlanması,
  • Kurulacak platformun kurumsal bir yapıda olabilmesi için hukuki açıdan bir araştırma yapılması, web sitesi, logo ve paylaşım amaçlı elektronik bir iletişim ortamının oluşturulması konularında çalışılması üzerinde görüş birliğine varılmıştır.
 • Yasal Mevzuat: Engellilere yönelik bilişim hizmetleri ile ilgili olarak mevcut yasal düzenlemelerin incelenmesi ve eksikliklerin saptanarak raporlanması oldukça önemli bir husustur. Bu maksatla katılımcılar tarafından:
  • Yasal mevzuatla ilgili çalışmalar yapmak üzere bir Hukuk Çalışma Komisyonu kurulması,
  • Bu komisyon tarafından mevcut mevzuatın ve yabancı mevzuatın incelenerek raporlanması,
  • Hazırlanacak bu raporların kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşılması kararlaştırılmıştır.
 • Web Erişilebilirliği: Web erişilebilirliği konusunda başta kamu kurumları web sayfaları olmak üzere önemli eksiklikler bulunmaktadır. Bu sorunun çözümüne katkı sağlamak ve bu alanda çalışmalar yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ÖZİDA’ya destek olmak amacıyla katılımcılar tarafından:
  • Bir Erişilebilirlik Çalışma Komisyonu kurulması,
  • Bu komisyon tarafından web erişilebilirliği konusunda uluslararası kabul gören standartlar doğrultusunda başta kamu kurumları web siteleri olmak üzere eksikliklerin tespit edilerek neler yapılması gerektiği konusunda bir rapor hazırlanması,
  • Platforma dahil olan kurum ve kuruluşların öncelikle web erişilebilirliği konusunda ilk adımı atması,
  • Web sitelerinin erişilebilirliğinin sağlanması için “en kolay erişilebilir websitesi”, “erişilebilirlik logosu kullanımı” gibi ödüllendirici ve özendirici faaliyetlerle iyi çalışmaların desteklenmesi kararlaştırılmıştır.