Engelsiz Bilişim - Bilişimle Engelleri Kaldırıyoruz…

Engelsiz Bilişim 2019 Kitabı

ENGELSİZ BİLİŞİM 2019
Editörler;
Prof. Dr. Vahap TECİM; Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan KALAÇ; Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Basım Yeri;
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi Müdürlüğü
ISBN : 978-975-8628-79-7
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları Yayın No: 035

Kitabın tamamına ulaşmak için (pdf)

ENGELSİZ BİLİŞİM 2019 KİTAP BÖLÜMLERİ

 • Türkiye’de Engelsiz Bilişim Çalışmaları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Dr.Oğr.Uyesi Mustafa Ozhan KALAC, Murat KILINC
 • Endüstri 4.0 Engelliler İçin Fırsat Mı Tehdit Mi?, Prof.Dr. Vahap TECİM
 • Engelsiz Akıllı Ulaşım Uygulaması, Fırat HAKVERDİ, Dr.Oğr.Uyesi Yusuf UZUN
 • Özel Eğitim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Yardımcı Teknolojilere
 • Yönelik Tutumları, Doc. Dr. Ummuhan AVCI, Dr. Ayşe KULA
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Okul Öncesi Öğrencilerine İletişim Becerilerinin Öğretiminde Video İle Model Olma Yönteminin Etkililiği, Ezgi PEKEL, Hayati CAVUŞ, F. Lemis Onkol BEKTAŞ
 • Beyin Sinyal Kontrolü İle Engelsiz Bir Yaşam, Dr.Oğr.Uyesi Yusuf UZUN, Mustafa Erkam ABUL
 • Disleksi Bireyler İçin Eğitim Platformu, Furkan DOĞU, Dr.Oğr.Uyesi Emin BORANDAĞ, Dr.Oğr.Uyesi Onder ŞAHİNASLAN
 • Yükseköğretimde Yer Alan Engelli Öğrencilerin Sayısal Analizi ve Bilişim Teknolojileri Kullanımı, Araş.Gor. İlknur YARDIMCI COŞKUN, Araş.Gor. Ahmet DURMUŞ,Dr.Oğr.Uyesi Murşide OZGELDİ
 • İşitme Engelli Öğrencilerin Robotik Kodlama Becerilerinin İncelenmesi, Yasin VURGUN, Mustafa TARI, Tevfik AKCAN, Yavuz Selim TAŞPINAR
 • Engellilere Yönelik Geliştirilmiş Akıllı Sistemler, Dr.Oğr.Uyesi Yusuf UZUN
 • Herkes İçin Evrensel Tasarım Neden Önemlidir?, Prof.Dr. Vahap TECİM

Category: Genel