Engelsiz Bilişim - Bilişimle Engelleri Kaldırıyoruz…

Engelsiz Bilişim 2011 Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

 

Manisa Valiliği, Celal Bayar Üniversitesi,  Manisa Belediyesi, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Daire Başkanlığı, Dünya Engelliler Vakfı, İnternet Teknolojileri Derneği – INETD, Tüm İnternet Evleri Derneği TİEV ve Manisa Bilişim’in işbirliği ile düzenlenen “Engelsiz Bilişim 2011 Sempozyumu” sonucunda katılımcıların ortak düşüncesi olarak şu tavsiye kararları alınmıştır:

 Başta devlet kurumları olmak üzere, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve firmaların engellilere yönelik bilişim teknolojileri ve hizmetleri alanında önemli çabaları vardır. Engelsiz Türkiye için bilişim teknolojileri ve hizmetlerindeki bu çabaların güçlendirilerek devam ettirilmesi ve kurumlar ve bireyler arasında işbirliklerinin geliştirilmesi gerektiği görüşüne varılmıştır.

  • Engellilere yönelik istatistiki verilerin sağlıklı hale getirilmesi ve bu amaçla ulusal ve tek bir engelli veri tabanının oluşturulması gerektiği ortaya konmuştur.
  • Engellilere yönelik bilişim teknolojileri ve hizmetlerinde yerli girişimlerin önemi vurgulanarak, başta üniversiteler olmak üzere yapılacak araştırma ve geliştirme çabalarının desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
  • Engelli bireylere yönelik bilişim hizmetlerinin yanı sıra bu bireylerin ailelerine yönelikte uzaktan eğitim, bilgilendirme konferansları gibi çalışmalara da gereksinim  olduğu ve bu çalışmaların teşvik edilmesinin önemi belirtilmiştir.
  • Engelli bireylere yönelik güvenli internet konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasının önemi vurgulanmıştır.
  • Oluşturulacak bir komisyonla başta kamu web sayfaları olmak üzere internet hizmetlerinin erişilebilirlik açısından denetlenmesi ve teşvik edilmesi, öncelikle kamu kurumlarında bu hizmetlerin Temmuz 2012 ye kadar erişilebilirlik açısından uygun hale getirilmesi için çalışılması gerekliliği belirtilmiştir.