Engelsiz Bilişim - Bilişimle Engelleri Kaldırıyoruz…

Engelsiz Bilişim 2. Toplantısı

18 Ağustos 2011
TTNET TOPLANTI SALONU
 İstanbul – TÜRKIYE

 “Bilişimle Engelleri Kaldırıyoruz…”

Engellilere yönelik bilişim hizmetlerinin tartışıldığı “Engelsiz Bilişim 2011” toplantısı 18 Ağustos 2011 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

TTNET evsahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, çeşitli üniversitelerden akademisyenler, bilişim ve engelli alanlarındaki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve özel sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.  Celal Bayar Üniversitesi Öğr. Gör. Mustafa Özhan Kalaç ve Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve YÖK Özürlü Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul yönetiminde gerçekleştirilen engellilere yönelik bilişim hizmetleri alanında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

 

 Engelsiz Bilişim çalışmalarının koordinasyonunu yürüten Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve TİEV İnternet Birliği Komisyonu Başkanı Mustafa Özhan Kalaç yaptığı açıklamada, “Türkiye tarafından imzalanan, toplam 50 maddeden oluşan ve taraf olan devletlere, engellilere karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve onların yaşam standartlarını yükseltmek gibi yükümlülükler getiren “BM Engelli Hakları Sözleşmesi’ne göre en önemli unsurlardan biriside hiç şüphesiz ki internet ve bilişim teknolojileridir. Başta Ulaştırma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlüler İdaresi Başkanlığı olmak üzere üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün bu alanda önemli çalışmaları vardır. Bu çalışmaların daha yaygın hale gelebilmesi ve bilişimle engellerin kaldırılabilmesi için herkesin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve ortak bir eylem planı oluşturularak hareket edilmesi gerekmektedir” dedi.

 

Toplantı yöneticilerinden Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve YÖK Özürlü Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul engellilere yönelik bilişim hizmetleri hakkında genel bir bilgilendirmede bulunarak özellikle eğitim açısından konunun önemine vurgu yaptı.

 

Toplantıya katılanlar (Bilgi amaçlı):

Üniversiteler: Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL (YÖK Özürlü Öğrenci Komisyonu Üyesi veAnadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Nuket GÜZ (İletişim Vakfı), Yrd.Doç.Dr. M.Emin MUTLU (Anadolu Üniversitesi AÖF Dekan Yrd.), Yrd. Doç. Dr. Kerem RIZVANOĞLU (Alternatif Bilişim Derneği Üyesi ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi), Öğretim Görevlisi Mustafa Özhan KALAÇ (Celal Bayar Üniversitesi,  Tiev İnternet Birliği Komisyonu Başkanı),  Engin YILMAZ (YÖK Özürlü Öğrenci Komisyonu Üyesive Boğaziçi GETEM Direktörü),

Bilişim Alanındaki Sivil Toplum Örgütleri : Serhat ÖZEREN (Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu Başkanı ), Yusuf ANDİÇ (Tüm İnternet Evleri Derneği Genel Başkanı), Levent KARADAĞ (Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şube Başkanı), Dr. Aydın KOLAT (Türkiye Bilişim Vakfı Ankara Temsilcisi), Mehmet Ali KÖKSAL(Türkiye Bilişim Derneği Hukuk Çalışma Grubu Başkanı ve TBD Hukuk Müşaviri), Avukat Nilay ARKÜN (TBD Hukuk Çalışma Grubu Sekreteri), Murat BÜKE (Teknoloji Bilgilendirme Platformu Basın Koordinatörü), Ali Rıza KELEŞ (Alternatif Bilişim Derneği Başkanı), Basri KAPTAN, Tüm İnternet Evleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Engelli Alanındaki Sivil Toplum Örgütleri: Necdet ÖZTÜRK (Dünya Engelliler Vakfı Genel Müdür Yardımcısı), Kerem MAZI (Dünya Engelliler Vakfı İdari Müdürü), Muammer AY (İşitme Engelliler Federasyonu Başkan Yardımcısı), Sebile Uğurlu (İşitme Engelliler Federasyonu), Arif ZENGİN (Altınokta Körler Derneği Genel Merkezi Eğitim Sekreteri), Kenan DEMİR (Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Sekreter Yardımcısı), Adem VURAL (Engelsiz Erişim Gurubu)

Özel Sektör Temsilcileri : Samih YEDİEVLİ (TTNET STK İlişkileri Müdürü), Okan DEDEOĞLU (Dedeoğlu Bilişim Genel Müdürü), Tülay ÖZKAN (Dedeoğlu Bilişim İdari Müdürü), Serap Şip BOZKURT (KMT Bilişim Proje Koordinatörü), Ahen EDEN (CYBERNORTH Sistem Kontrol Teknolojileri Koordinatörü), Korhan ÖZDURU (CYBERNORTH Sistem Kontrol Teknolojileri), Ekrem AKSOY (BUKG Sağlık Ürünleri Bilişim A.Ş.)