Engelsiz Bilişim - Bilişimle Engelleri Kaldırıyoruz…

Envanter Çalışması Formu

Bu envanter çalışması Türkiye’de engellilere yönelik bilişim teknolojileri ve hizmetlerine ait mevcut durumun tespiti amacıyla yapılmaktadır.

Lütfen kullandığınız ya da başkalarınca kullanıldığından haberdar olduğunuz Bilişim Teknoloji, Yazılım ve Mobil yazılımlara ait bilgileri giriniz.

Farklı teknoloji ve yazılımlar için yeni bir form doldurunuz.