Çalıştay

ÇALIŞTAY GRUPLARI İŞLEYİŞ PLANI

Temel Sorular:
Mekansal ve içerik erişilebilirliği açısından:

  1. Sorunlar nelerdir?
  2. Örnek çalışmalar nelerdir?
  3. Çözüm önerileri nelerdir? (Kısa, Orta ve Uzun Vadeli)
  4. Çözümleri hangi kurumlar gerçekleştirecektir?

1. Gün

Oturumlar (Yüz yüze ve çevrimiçi eş zamanlı)

2. Gün

 Çalıştay Grup Çalışmaları (Yüz yüze ve çevrimiçi eş zamanlı)