Engelsiz Bilişim - Bilişimle Engelleri Kaldırıyoruz…

Erişilebilirlik Günleri 2012 Raporu

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu’nun destekçileri arasında yer aldığı Engelsiz Yaşam Fuarı 2012, çok sayıda belediye, firma ve üniversitenin engelli birimlerinin katılımıyla 6-9 Aralık 2012 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Engelsiz Yaşam Fuarı kapsamında, sekretaryasını Celal Bayar Üniversitesi’nin yaptığı Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonuyla “Erişilebilirlik Günleri” etkinliği gerçekleştirildi. Bu etkinlikte Sosyal Politikalar Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi, Beyazay Derneği, Engelsiz Erişim Derneği, Dünya Engelliler Birliği, Beyid Bilişim, Braille Teknik ve MBA Organizasyon aktif rol aldılar ve kurumlar arası işbirliğine güzel bir örnek verdiler.

Erişilebilirlik Günleri kapsamında 6-7 Aralık 2012 tarihlerinde panel ve seminerler düzenlendi. Eş zamanlı olarak Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu standında Celal Bayar Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Engelsiz Bilgi Merkezi, Engelsiz Erişim Derneği ve TBD İstanbul Şubesi ortak yer alarak tanıtım ve anket çalışması gerçekleştirdi.

Panel ve Seminerler

“Erişilebilirlik Günleri” etkinliği kapsamında düzenlenen panel ve seminerlerde Türkiye’de bilişim teknolojileri ve hizmetlerinde erişilebilirlik konusu uzmanlarca değerlendirilerek 2013 yılı için bir yol haritası belirlendi. Gerçekleştirilen panel ve seminerler:

Türkiye açısından mevcut durumun ve çözüm önerilerinin tartışıldığı ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi (Alternatif Bilişim Derneği Üyesi) Doç. Dr. Kerem RIZVANOĞLU’nun oturum başkanlığını yaptığı “Bilişim Teknolojilerinde Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik” panelinde konuşmacı olarak; Burcu AYHAN – Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ASP Uzmanı, Engin YILMAZ – Boğaziçi Üniversitesi GETEM Direktörü – YÖK Engelli Öğrenci Konseyi Üyesi, Mustafa Özhan KALAÇ – Celal Bayar Üniversitesi Öğr.Gör. – Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü ve Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Adem VURAL- Engelsiz Erişim Derneği Başkanı yer aldılar.

Gerçekleştirilen “AB’de Erişilebilirlik Konferansı”nda Avrupa Birliği Erişilebilirlik Komisyonu Üyesi Werner Bender, AB Erişilebilirlik çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Beyid-Optelec yetkilisi Ernst MARTIN yapmış olduğu konferansta “Görme Yetersizliği Olan Kimseler İçin En Güncel Taşınabilir ve HD Çözümler” konusu hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Braille yetkilisi Tobias Winnes ise verdiği konferansta, “Freedom Scientific Vice President (Jaws For Windows Ekran Okuma Programı)” konusuna değindi.

İstanbul Üniversitesi Engelsiz Bilgi Merkezi’nden Mustafa Özyürek ve Didem Engeler ise yaptıkları sunumla “Engelsiz Bilgi Merkezi” çalışmaları hakkında detaylı bilgilendirmede bulunmuştur.

Son olarak gerçekleştirilen “Erişilebilirlik Toplantısı” ile erişilebilirlik konusunda 2013 yılı için bir yol haritası belirlenmiştir. Yöneticiliğini Celal Bayar Üniversitesi Öğr.Gör. – Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Mustafa Özhan KALAÇ ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ASP Uzmanı Burcu AYHAN’ın, Raportörlüğünü Didem ENGELER ve Şener KUL’un gerçekleştirdiği toplantı sonucunda katılımcılar şu hususlarda ortak görüş bildirmişlerdir:

 • Bilişim teknolojileri ve hizmetlerinde erişilebilirlik konusunda kurumlar arası işbirliği ile çözüm yönünde ortak çalışmalar yapılması gerekmektedir.
 • Erişilebilirlik konusunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla 2013 yılı içerisinde
  • Mevcut yasal düzenlemelerin incelenerek detaylı bir rapor hazırlanması ve ilgili kurumlarla paylaşılması,
  • Türkiye genelinde “Erişilebilirlik Eğitim Seminerleri” düzenlenmesi,
  • Gerek yayında olan 10 Adımda Web Erişilebilirliği Sayfası ile gerekse hazırlanacak olan örnek erişilebilir web sayfası ve broşürler ile bilgilendirici faaliyetlerde bulunmak,
  • Konunun çözümüne katkı sağlaması amacıyla yüksek öğrenimde bilgisayar alanındaki lisans ve önlisans programlarında ders müfredatlarına “Erişilebilirlik” konusunun alınabilmesi için gerekli görüşmeleri gerçekleştirmek,

Etkinlikten Genel Görünümler

 Organizasyonda Yer Alan Kurumlar

 • Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu
 • Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı – Özürlü ve Yaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Celal Bayar Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi (Engelsiz Bilgi Merkezi)
 • Türkiye Bilişim Derneği
 • Beyazay Derneği
 • Engelsiz Erişim Derneği
 • Beyid Bilişim
 • Braille Teknik
 • MBA Grup

Program

6 Aralık 2012 Perşembe

13:30 -1345  Açılış Konuşmaları 

13:45- 14:15 İstanbul Üniversitesi Engelsiz Bilgi Merkezi Sunumu
Mustafa ÖZYÜREK – Didem ENGELER 
İstanbul Üniversitesi Engelsiz Bilgi Merkezi

14:30-15:15  “Görme Yetersizliği Olan Kimseler İçin En Güncel Taşınabilir ve HD Çözümler”
Ernst MARTIN, Beyid-Optelec
(Beyid Bilişim Katkılarıyla)

15:30-16:15  Bilgi Teknolojileri sunumu Freedom Scientific Vice President
( Jaws For Windows Ekran Okuma Programı)
                     Tobias Winnes
   (Braille Teknik Katkılarıyla)

7 Aralık 2012 Cuma

10:30-12:00  Bilişim Teknolojilerinde Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik

Oturum Başkanı:  Doç. Dr. Kerem RIZVANOĞLU – Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi

Konuşmacılar 

 • Burcu AYHAN – Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ASP Uzmanı
 • Engin YILMAZ – Boğaziçi Üniversitesi GETEM Direktörü –  YÖK Engelli Öğrenci Konseyi Üyesi
 • Mustafa Özhan KALAÇ – Celal Bayar Üniversitesi Öğr.Gör. – Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu
 • Adem VURAL–  Engelsiz Erişim Derneği Başkanı,

13:30-14:45 AB’de Erişilebilirlik Konferansı
Werner Bender 
 Erişilebilirlik Uzmanı
Avrupa Birliği Erişilebilirlik Komisyonu Üyesi –  (Braille Teknik Katkılarıyla)

15:00-17:00 Erişilebilirlik Toplantısı (Davetli Katılım)

Yöneticiler :

 • Mustafa Özhan KALAÇ – Celal Bayar Üniversitesi Öğr.Gör. – Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu
 • Burcu AYHAN – Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ASP Uzmanı

Raportörler:

 • Didem ENGELER– İstanbul Üniversitesi Engelsiz Bilgi Merkezi
 • Şener KUL – Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Web ve Sosyal Medya Sorumlusu