Engelsiz Bilişim - Bilişimle Engelleri Kaldırıyoruz…

Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu Sonuç Bildirisi

Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu

Sonuç Bildirisi

“Engelsiz Bir Dünya için, engelleri bilişimle kaldırıyoruz”

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonuyla, Manisa Valiliği, Manisa Belediyesi ve Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğiyle düzenlenen, işbirlikçileri arasında TBD, TİEV, İNETD, TBP, Dünya Engelliler Birliği, Dünya Engeliler Vakfı ve İletişim Vakfının bulunduğu “Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu” 5-7 Eylül 2012 tarihlerinde Manisa’da gerçekleştirilmiştir.

5 Eylül’de gerçekleştirilen açılış töreni ile başlayan “Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu”nda açılış konuşmaları, Manisa Valisi Halil İbrahim Daşöz, Belediye Başkan Yardımcısı Nursel Ustamehmetoğlu, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli ve Manisa İl Genel Meclis Başkanı Hayrullah Solmaz tarafından yapıldı. Sempozyuma, AK Parti Özürlüler Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Manisa Milletvekili Dr. Muzaffer YURTTAŞ katılarak bir konuşma yapmıştır. Açılış konuşmalarında engelli vatandaşları temsilen Celal Bayar Üniversitesi’nden Ömer GÜNEŞ bir teşekkür konuşması yapmıştır.

Üç gün süren sempozyuma, Türkiye genelinden, 30 farklı üniversitenin engelli birimleri ve bilişim alanında çalışan akademisyenler, sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ve bilişim firmalarından yoğun katılım olmuştur.

Düzenlenen sempozyumda, engellilere yönelik bilişim teknolojileri konusunda mevcut durumlar ve sorunların tartışıldığı, kurumlar ve bireyler arası tecrübenin paylaşıldığı 14 farklı oturum ve “Fatih Projesi” konulu bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bu oturumlarda 45 konuşmacı yer alarak kurumsal ve bireysel düşüncelerini ifade etmiştir. Sempozyumda yer alan oturumlar: Engelsiz Bilişim Oturumu, Yazılım Geliştirme (Workshop), Engelliler İçin Bilişim Teknolojilerinin Önemi ve Beklentiler, Bilişim ve İstihdam, İşitme Engelliler ve Bilişim, Otizm ve Bilişim, Görme Engelliler ve Bilişim, YGP Hayal Ortağı Projesi, Fatih Projesi ve Engelliler, Girişimcilik ve İnovasyon, Engellilere yönelik Fonlar, Bilişim Teknolojilerinde Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik, Erişilebilirlik ve Windows Eyes Okuma Programı, 10 Adımda Web Erişilebilirliği oturumlarıdır.

Sempozyumda gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Gonca Telli YAMAMOTO, Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL ve Doç. Dr. Mustafa AKGÜL’ün yöneticiliğini yaptığı FATİH Projesi ve Engelliler Çalıştayı’na farklı kurumları temsilen yaklaşık 50 kişi katılarak bu konudaki düşüncelerini ifade etmişlerdir. Çalıştay bu alanda bir ilk olma özelliği göstermektedir.

Sempozyum, Prof. Dr. Ahmet KONTROT, Doç. Dr. Kerem RIZVANOĞLU ve Öğr. Gör. Mustafa Özhan KALAÇ tarafından yapılan kapanış konuşmaları ve sonuç bildirisinin okunmasıyla sona ermiştir.

“Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu” sonucunda katılımcılar şu düşünce ve kararlarda ortak görüş bildirmişlerdir:

■Engelli bireylerin sosyo-ekonomik hayata katılabilmeleri ve daha kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri açısından bilişim teknolojileri ve hizmetleri oldukça büyük öneme sahiptir.

■Başta devlet kurumları olmak üzere, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve firmaların engellilere yönelik bilişim teknolojileri ve hizmetleri alanında önemli çabaları vardır. Ancak bu çabalar kişisel olmanın ötesinde daha organize hale getirilmelidir. Engelsiz Türkiye için bilişim teknolojileri ve hizmetlerindeki bu çabaların güçlendirilerek devam ettirilmesi ve kurumlar ve bireyler arasında işbirliğinin geliştirilmesi gerekmektedir. Özellikle birbirlerinden kopuk veya rekabet içersinde gözüken derneklerinin hepsinin temel amaçlarının benzer olduğundan hareketle yeni bir dönüşüm sağlamalarında ve birlikteliğin sinerjisinden yararlanmalarından fayda sağlayacakları açıktır.

■Engellilere yönelik istatistiki verilerin sağlıklı hale getirilmesi ve bu amaçla ulusal ve tek bir engelli veri tabanının oluşturulması gerekmektedir.

■Başta otizmli bireyler ve işitme engelli bireyler olmak üzere tüm engelli gurupları için yeni teknoloji ve yazılımlara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu amaçla devlet kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle ortak Ar-Ge çalışmaları yapılması gerekmektedir. Yapılacak bu tarz Ar-Ge çalışmaları yalnızca ülkemiz engellileri için değil tüm dünyadaki engellilere de fayda sağlayabilecektir.

■Engellilere yönelik bilişim teknolojileri ve hizmetleri ekonomik ve yaygın değildir. Bu teknolojilerin daha ekonomik ve yaygın hale getirilmesi için, başta devlet kurumları ve üniversiteler olmak üzere yapılacak araştırma ve geliştirme çabalarının, yerli girişimciliğin desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir.

■Engelli bireylere ve bu bireylerin bakımından sorumlu bireylere yönelik uzaktan eğitim ve sertifikasyon programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alandaki mevcut çalışmaların daha da artırılması ve ülke geneline yaygınlaştırılması gerekmektedir.

■Bilişim teknolojileri erişilebilirliği ve kullanılabilirliği konusunda başta kamu kurumları web sayfaları olmak üzere ülke genelinde ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Bu eksikliklerin giderilebilmesi maksadıyla devlet kurumları ve üniversiteler öncülüğünde, komisyonlar kurulması, ülke genelinde eğitim seminerleri düzenlenmesi ve farkındalık çalışmaları yapılması gerekmektedir.

■Fatih Projesi tüm Türkiye açısından olduğu gibi özellikle engelli bireyler açısından da önemli bir fırsattır. Ancak bu konuda engelli bireyler açısından toplumsal bazı kaygılar bulunmaktadır. Bu kaygıların giderilebilmesi ve projenin daha başarılı bir hale gelebilmesi anlamında, ilgili kurumlar, üniversiteler ve sivil toplum kurumlarının ortak toplantılar yapması, bu çalışmalarda farklı engelli gruplarının da dikkate alınması gerekmektedir.

■“Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu” sonucunda hazırlanacak sonuç bildirisi ve sonuç raporunun ilgili kurumlar ve kamuoyuyla paylaşılması kararı alınmıştır.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu

Not: Detaylı sonuç raporu, sempozyumdaki tüm oturumlara ait sunumlar ve videolar web üzerinden en kısa sürede yayınlanacaktır.

Sempozyumdan Resimler