Engelsiz Bilişim - Bilişimle Engelleri Kaldırıyoruz…

Sempozyum Sunuları (2013)

Bilişimde Engellilere Çok İş Var (ppt)

Mustafa ÇAĞAN, Microsoft Tüketici Kanalarından Sorumlu Genel Müdür Yrd. – TUBİTAK Bilgi Merkezi Komisyon Başkanı

Bilişimle Engellilere Uzaktan Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenme Fırsatları –Ahmet HANÇER – ENOCTA (pdf)

Engellilerin Yetkilendirilmesiyle Gelecek Olan Değişim (ppt)      

Hayal KÖKSAL (Ph.D.), Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yarı Zamanlı Öğ.Gör.Londra Kingston Üniversitesi, Konuk Öğretim Üyesi -Kalite Okulları Avrasya ve Türkiye Merkezi, Genel Direktör -Eğitimde Mükemmellik ve Toplam Kalite Dünya Konseyi, Türkiye Genel Direktörü

Konya İli Seydişehir İlçesinde Yaşayan Engellilere ait Verilerin Veri Madenciliği Metodu İle Analizi (ppt)

Yusuf UZUN, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Seydişehir Meslek Yüksekokulu

Gülay TEZEL, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Pınar Pektekin, Bahçeşehir Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Bölümü

Sosyal Medya Üzerinde Türkiye’deki Engellilik (ppt)

Dr. Hasan TINMAZ, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Dr. İlker YAKIN, Mersin Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

The Reflections of the Educational Experiences in Usage of Assistive Technology  at the Schools and Outcomes of Twelve Young Adults with Visual Impairment (ppt)

Önder İşlek, Department of Disability Inclusion and Special Needs, School of Education University of Birmingham, Birmingham UK

Görme Engelli Öğrencilerin Hayatında Teknolojinin Yeri ve Kullanımı (pptx)

Muharrem OCAL, Eğitimde Görme Engelliler Derneği Uluslararası İşler Sekreteri

YGA Hayal Ortağım Projesi Sunumu (pdf)

İstanbul Üniversitesi İnternet Sitesinin Erişilebilirliği -Görme Engelliler Bakımından Bir Değerlendirme (ppt)

Doç.Dr. İshak KESKİN, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü,

Öğr. Gör. Esra Gökçen KAYGISIZ Gaziantep Üniversitesi, Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu

Nizamettin OĞUZ Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı emekli personeli, İSTANBUL

WEB ACCESSIBILITY (ppt)

Ferdi SARAC, University of Texas

Görme ve İşitme Engelli Bireyler İçin Güncel Bilişim Teknolojileri ve Bu Teknolojilere Erişimde Yaşanan Zorluklar (pptx)

Yrd. Doç. Dr. Nilgün Tosun, Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü

LCD Panelli Etkileşimli Tahtanın Özel Eğitim Uygulama Okullarında Kullanımı (pptx)

Ömer Arpacık, Engin Kurşun, Yüksel Göktaş, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Serkan HACIÖMEROĞLU – Neticaret – Sosyal Medya Müdürü (ppt)