Engelsiz Bilişim - Bilişimle Engelleri Kaldırıyoruz…

HASTANE RANDEVU MERKEZİ – WEB SİTESİ ERİŞİLEBİLİRLİK UYUM DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

HASTANE RANDEVU MERKEZİ

“hastanerandevu.gov.tr”

WEB SİTESİ ERİŞİLEBİLİRLİK UYUM DEĞERLENDİRME RAPORU

24-25 Nisan 2013 tarihlerinde, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim Anabilim Dalı tarafından düzenlenen, 9. Galatasaray Üniversitesi Teknoloji ve İletişim Günleri (TEKİL09) kapsamında  “Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu” ve Kullanıcı Deneyimi Profesyonelleri Birliği (UXPA) İstanbul Birimi işbirliğiyle, ilgili uzmanların yönetiminde, Türkiye’de ilk kez bir “Erişilebilirlik Atölyesi” düzenlenmiştir.

Engelli bireylerin, sosyo-ekonomik hayata katılabilmelerinin ve hizmetlerden yararlanabilmelerinin önündeki büyük sorunlardan biri, sunulan e-hizmet web sayfalarındaki erişilebilirlik ve kullanılabilirlik sorunudur. Başta kamu kurumları web sayfaları olmak üzere erişilebilirlik anlamında ülke genelinde ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Bu konunun çözümü için devlet kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve özel sektöre önemli görevler düşmektedir.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu ve Kullanıcı Deneyimi Profesyonelleri Birliği (UXPA) İstanbul Birimi olarak bizler de üzerimize düşen bu önemli görevin bilinciyle, konunun çözümüne katkı sağlamak ve kamu kurumlarımıza web sayfalarının erişilebilir ve kullanılabilir olması için yol göstermek amacıyla “Erişilebilirlik Atölyesi” çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz.

Düzenlemiş olduğumuz ilk atölye çalışması kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı “Hastane Randevu Merkezi” “hastanerandevu.gov.tr” web sayfası ele alınmış, bu sayfaların engelli kullanıcılar için ne seviyede erişilebilir olduğu uluslararası standartlara bağlı kalarak tespit edilmiş ve raporlanmıştır.

Hastane Randevu Merkezi, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında vatandaşların sağlık hizmetine daha kolay erişiminin sağlanması ve hastanelerin daha etkin ve verimli şekilde hizmet sunabilmesi için geliştirilmiş bir projedir. Hastane Randevu Merkezi, vatandaşların ALO 182 hattını arayarak veya internet üzerinden, Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinden muayene randevusu almalarını sağlayan bir hizmettir. Hiç şüphesiz ki yürütülen bu güzel hizmetten engelli vatandaşlarımızın da internet üzerinden erişim sağlayabilmesi oldukça önemli bir husustur.

Hazırlamış olduğumuz, Hastane Randevu Merkezi “hastanerandevu.gov.tr” Web Sitesi Erişilebilirlik Uyum Değerlendirme Raporu’nun yol göstermesi ve çözüm konusunda katkı sağlamasını diliyoruz. Umarız engelli vatandaşlarımız da en kısa sürede T.C. Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü “Hastane Randevu Hizmeti”nden daha iyi bir şekilde yararlanabilirler.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu

Kullanıcı Deneyimi Profesyonelleri Birliği (UXPA) İstanbul Birimi

Raporun Tam Metni (pdf)

EKLER

Ek 1: “Web Erişilebilirlik Değerlendirme Araçları” Kullanılarak  Değerlendirme 1 (AChecker) (pdf)

Ek 2: “Web Erişilebilirlik Değerlendirme Araçları” Kullanılarak Değerlendirme 2 (AChecker) (pdf)

Ek 3: “Web Erişilebilirlik Değerlendirme Araçları” Kullanılarak Değerlendirme 2 (Wave) (pdf)

Ek  4 : WCAG 2.0 Türkçe Çevirisi (pdf)

Category: Genel